Esita küsimus elik@nlib.ee

Idapartnerlus

Viimati täiendatud: 05.06.2019

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas ... Loe edasi
×
 • COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Eastern Partnership (COM(2008) 823 final
 • COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT accompanying the COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Eastern Partnership (SEC(2008) 2974/3
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Joint Declaration of the Prague Eastern Partnership Summit Prague, 7 May 2009 (8435/09 (Presse 78)) 
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Warsaw, 29-30 September 2011 (14983/11 Presse 341)  
 • COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Joint Declaration of the Eastern Partnership Summit, Vilnius, 28-29 ovember 2013 Eastern Partnership: the way ahead (17130/13 (OR. en) Presse 516)
 • EUROPEAN COUNCIL THE PRESIDENT. Remarks by President of the European Council Herman Van Rompuy at the press conference of the Eastern Partnership summit in Vilnius (EUCO 254/13 Presse 526 PR PCE 228
 • JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Implementation of the European Neighbourhood Policy Eastern Partnership Implementation Report Accompanying the document JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Implementation of the European Neighbourhood Policy in 2014 (SWD(2015) 76 final
 • JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Review of the European Neighbourhood Policy (JOIN(2015) 50 final)
 • JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Eastern Partnership – Focusing on key priorities and deliverables (SWD(2016) 467 final
 • JOINT STAFF WORKIG DOCUMENT Eastern Partnership – 20 Deliverables for 2020. Focusing on key priorities and tangible results (SWD(2017) 300 final
 • ARVAMUSE PROJEKT. ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2283(INI))
 • RAPORTI PROJEKT ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2283(INI)) Väliskomisjon Raportöör: Michael Gahler (23.07.2018)
 • PARANDUS raportile ELi ja Ukraina assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2283(INI)) Väliskomisjon Raportöör: Michael Gahler (03.12.2018)
 • RAPORT ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2282(INI)) Väliskomisjon Raportöör: Andrejs Mamikins (15.10.2018)
 • RAPORT ELi ja Moldova assotsieerimislepingu rakendamise kohta (2017/2281(INI)) Väliskomisjon Raportöör: Petras Auštrevičius (15.10.2018)
 • JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Association Implementation Report on Georgia (SWD(2019) 16 final) HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY (30.01.2019)
 • JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Report on EU – Azerbaijan relations in the framework of the revised European Neighbourhood Policy (SWD(2019) 107 final) HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY (11.03.2019)
 • JOINT STAFF WORKING DOCUMENT Partnership Implementation Report on Armenia (SWD(2019) 191 final) HIGH REPRESENTATIVE OF THE UNION FOR FOREIGN AFFAIRS AND SECURITY POLICY (20.5.2019)

Pressiteated: