Esita küsimus elik@nlib.ee

Idapartnerlus

Viimati täiendatud: 02.08.2019

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas ... Loe edasi
×

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi omavaheline ühisalgatus. Idapartnerriikideks on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene.

Programmil ei ole eraldi administratiivüksust ega sekretariaati. Partnerluse toimimist koordineerivad Euroopa Liidu naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR) ning Euroopa Komisjon.

Idapartnerluse eesmärgiks on võimaldada idapartnerriikidele koostöö Euroopa Liiduga poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid luues. Partnerlus toetub rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisele ning ühistele alusväärtustele: demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning vabaturumajandus. Idapartnerlus on prioriteetsel kohal ka Eesti arengukoostöös.

Märksõnad: idapartnerlus, Ida-Euroopa riigid, idapartnerriigid, laienemisläbirääkimised, rahvusvaheline koostöö, partnerlus, naabruspoliitika

 

The Eastern Partnership, initiated by six East-European countries, was launched in 2009 as a specific Eastern dimension of the European Neighbourhood Policy. The six Eastern European partners are Armenia, Azerbaijan, Georgia, Moldova, Ukraine and Belarus.

The programme does not have a separate administrative unit or secretariat, it is coordinated by the Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations (DG NEAR) and the European Commission.

The Eastern Partnership aims to create political, economical and cultural ties, thus enabling the Partner countries to cooperate with the EU. The Partnership is based on respecting the principles of international law and common basic values: democracy, rule of law, respect for human rights and fundamental freedoms, free market economy. For Estonia also, the Eastern Partnership is a priority issue in development cooperation.

Keywords: Eastern Partnership, Eastern-European countries, Eastern European partners, enlargement negotiations, international cooperation, neighbourhood policy

Teemaviited sotsiaalmeedias/hashtags: #idapartnerlus, #EaP, #easternpartnership, #EUneighbours

 

Teksti allikad:
Euroopa Ülemkogu. Euroopa Liidu Nõukogu: Idapartnerlus
Eesti Idapartnerluse Keskus: Idapartnerlus

Fookuslehe koostaja: Inger Vaguri
Inger.Vaguri@nlib.ee