Esita küsimus elik@nlib.ee

Idapartnerlus

Viimati täiendatud: 20.02.2019

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas ... Loe edasi
×

Idapartnerlus sai alguse 2009. aastal, mil Euroopa Liidu naabruspoliitikast kasvas välja kuue Ida-Euroopa partnerriigi omavaheline ühisalgatus. Idapartnerriikideks on Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina ja Valgevene.

Programmil ei ole eraldi administratiivüksust ega sekretariaati. Partnerluse toimimist koordineerivad Euroopa Liidu naabruspoliitika ja laienemisläbirääkimiste peadirektoraat (DG NEAR) ning Euroopa Komisjon.

Idapartnerluse eesmärgiks on võimaldada idapartnerriikidele koostöö Euroopa Liiduga poliitilisi, majanduslikke ja kultuurilisi sidemeid luues. Partnerlus toetub rahvusvahelise õiguse põhimõtete austamisele ning ühistele alusväärtustele: demokraatia, õigusriik, inimõiguste ja põhivabaduste austamine ning vabaturumajandus. Idapartnerlus on prioriteetsel kohal ka Eesti arengukoostöös.

Olulisi ajahekti:

2004: Euroopa Liidu naabruspoliitika loomine
2009: Euroopa Liidu idapartnerluse programmi algatamine Prahas
2013: Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumine Vilniuses
2014: Viisavabadus Moldova kodanikele
2015: Euroopa Liidu idapartnerluse tippkohtumine Riias
2017: Viisavabadus Gruusia ja Ukraina kodanikele
2017: Euroopa Liidu tippkohtumine Brüsselis (24.11) 

Teemaviited sotsiaalmeedias: #idapartnerlus, #EaP, #easternpartnership, #EUneighbours

 

Teksti allikad:
Euroopa Ülemkogu. Euroopa Liidu Nõukogu: Idapartnerlus
Eesti Idapartnerluse Keskus: Idapartnerlus

Fookuslehe koostaja: Inger Vaguri
Inger.Vaguri@nlib.ee