Esita küsimus elik@nlib.ee

Digitaalne ühisturg

Viimati täiendatud: 21.02.2019

Digitaalne ühisturg tagab  kaupade,  inimeste,  teenuste  ja  kapitali vaba liikumise. ... Loe edasi
×

Digitaalne ühisturg tagab  kaupade,  inimeste,  teenuste  ja  kapitali vaba liikumise. Võimaldab nii üksikisikutel kui ka ettevõtetel olenemata päritoluriigist või elukohast pääseda  sujuvalt  juurde  veebis  toimuvale  ja  ka  ise  veebis  tegutseda  õiglase konkurentsi  tingimustes  ja  nii,  et  tagatud  on  tarbija- ja  isikuandmete  kaitse  kõrge  tase. Digitaalse   ühtse   turu   elluviimine   tagab,   et   Euroopa   jääb   maailmas   digitaalmajanduse valdkonnas juhtivaks jõuks ning aitab Euroopa ettevõtetel kogu maailmas kasvada.

Märksõnad: Euroopa Liit; digitaalne ühisturg; digitaalne ühtne turg; digiturg; digitaalmajandus; e-kaubandus; Interneti-teenused; digitaaltehnoloogia; info-ja kommunikatsioonitehnoloogia; andmekaitse; autoriõigus; infoühiskond; geoblokeerimine; rändlustasud

Keywords: European  Union; digital  single  market; digital  economy; e-commerce; digital technology; Internet  services; information  and  communication  technology; data  protection; copyright; digital society; geo-blocking; roaming

Teemaviited sotsiaalmeedias: #digitaalneühisturg, #digiturg, #DigitalSingleMarket, #Digital4EU

Fookuslehe koostaja: Inger Vaguri
Inger.Vaguri@nlib.ee