Esita küsimus elik@nlib.ee

Digitaalne ühisturg

Viimati täiendatud: 19.06.2019

Digitaalne ühisturg tagab  kaupade,  inimeste,  teenuste  ja  kapitali vaba liikumise. ... Loe edasi
×

Digitaalne ühisturg tagab  kaupade,  inimeste,  teenuste  ja  kapitali vaba liikumise. Võimaldab nii üksikisikutel kui ka ettevõtetel olenemata päritoluriigist või elukohast pääseda  sujuvalt  juurde  veebis  toimuvale  ja  ka  ise  veebis  tegutseda  õiglase konkurentsi  tingimustes  ja  nii,  et  tagatud  on  tarbija- ja  isikuandmete  kaitse  kõrge  tase. Digitaalse   ühtse   turu   elluviimine   tagab,   et   Euroopa   jääb   maailmas   digitaalmajanduse valdkonnas juhtivaks jõuks ning aitab Euroopa ettevõtetel kogu maailmas kasvada.

Märksõnad: Euroopa Liit; digitaalne ühisturg; digitaalne ühtne turg; digiturg; digitaalmajandus; e-kaubandus; Interneti-teenused; digitaaltehnoloogia; info-ja kommunikatsioonitehnoloogia; andmekaitse; autoriõigus; infoühiskond; geoblokeerimine; rändlustasud

 

The digital single market ensures the free movement of goods, people, services and capital. It enables both private individuals and enterprises, regardless of their country of origin or place of residence, to access the web and perform online transactions, enjoying the conditions of free competition and high level of consumer and personal data protection. Achieving the digital single market will ensure that Europe continues in the leading role in world digital economy and helps European enterprises to grow worldwide.

Keywords: European  Union; digital  single  market; digital  economy; e-commerce; digital technology; Internet  services; information  and  communication  technology; data  protection; copyright; digital society; geo-blocking; roaming

Teemaviited sotsiaalmeedias/hashtags: #digitaalneühisturg, #digiturg, #DigitalSingleMarket, #Digital4EU

Fookuslehe koostaja: Inger Vaguri
Inger.Vaguri@nlib.ee