Esita küsimus elik@nlib.ee

Fookuses on populism Euroopa poliitikas

07.07.2017

Euroopa Liidu infokeskuse kodulehel valmis fookusleht, milles võtame vaatluse alla populismi Euroopa poliitikas.

Lehele on koondatud teemakohased raamatud, teadustööd ja -artiklid ning internetiallikad ja Eesti meedia kajastused.

Varem ilmunud fookuslehed käsitlevad Brexitit, pagulaskriisi, digiturgu, Atlandiülest kaubandus- ja investeerimispartnerluse lepingut ning välisjulgeolekut ja kaitset.

Fookuslehtedega saab tutvuda siin.