Esita küsimus elik@nlib.ee

Fookuses on julgeolek ja kaitse

02.01.2017

Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika on Suurbritannias toimunud Euroopa Liidu referendumi järel suures muutumises. Ühenduse uus julgeolekustrateegia dokument ärgitab liikmesriike suurendama panust enda kaitsesse.

Meie kodulehe värske fookusleht koondab Euroopa Liidu välisjulgeoleku ja kaitsepoliitika materjale, andes ülevaate valdkonna olulisematest dokumentidest, temaatilistest raamatutest, teadusartiklitest, Eesti meedia kajastustest ning internetiallikatest.

Varem on ilmunud Pagulaskriisi, Brexiti, TTIP ja Digituru teemalised fookuslehed.

Kõiki vaatluse all olevaid teemasid täiendame jooksvalt uute materjalidega.

Vaata ka Summaria Europensia nr. 1, 2015 „Euroopa Liidu ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika“.