Esita küsimus elik@nlib.ee

Eurostati peadirektor külastab Eestit

05.08.2015

Kolmapäeval, 5. augustil on Euroopa Liidu statistikaameti Eurostat peadirektor Walter Radermacher ühepäevasel visiidil Eestis. Ta kohtub Statistikaameti peadirektori, rahandusministri ja statistikanõukogu liikmetega ning peab avaliku loengu.

Walter Radermacher ja Statistikaameti peadirektor Andres Oopkaup räägivad kohtumisel Euroopa statistikasüsteemi moderniseerimiskava „Vision 2020“ oodatavast mõjust liikmesriikide statistikasüsteemidele, Euroopa statistikamääruse tänavu juunis jõustunud muudatustest ja Eesti statistikasüsteemi 2015. aasta välishindamise tulemustest.

Radermacher märkis, et statistika mängib tänapäeva ühiskonnas järjest otsustavamat rolli. „Sõltumatu, erapooletu ja ajakohane teave on Euroopas muutunud demokraatia lahutamatuks osaks. Nõudlus statistika järele kasvab üha,“ selgitas ta. Radermacher rääkis, et teavet soovitakse väga erinevate valdkondade kohta, sh suhteliselt uute teemade kohta, nagu globaliseerumine, heaolu ja kliimamuutus. „Hiljutine finants- ja majanduskriis on tõstnud esile vajadust usaldusväärse statistika järele Euroopa Liidu majanduse juhtimise nõuetekohaseks toimimiseks,“ sõnas Radermacher. „Selles kontekstis on äärmiselt oluline mõista, et ainult Euroopa statistika, mille on välja andnud riikide statistikaametid ning Eurostat, ehk sõltumatud avaliku info tootjad, esindab statistilise teabe kõrgeimat kvaliteeti. Meie statistika tugineb ühiselt kokku lepitud põhimõtetele, normidele ja metoodikale, mis eristabki seda muust internetis kättesaadavast teabest,” rõhutas ta.

Radermacher märkis tunnustavalt, et Eesti statistikasüsteem on Euroopa Liidu parimate statistikaametitega võrreldaval tasemel. „Samas tõi kevadel toimunud välishindamine peamise ohukohana välja, et rahastuse praeguse taseme juures ei ole Eesti suutnud täita kõiki kohustusi Euroopa Liidu ees,“ rõhutas Radermacher.

Andres Oopkaup nõustus, et kuigi liikmesriigid on süsteemselt Euroopa Liidu statistikaprogrammi üle vaadanud ja üritanud leida statistikatöid, mida saaks ära jätta, on tarbijad enamiku vähendusettepanekuid otsustavalt tagasi lükanud ja nii on Euroopa Liidu statistikaprogrammi maht hoopis suurenenud. „Suurenenud vajadustega on võimatu toime tulla vaid efektiivsuse suurendamise arvel,“ märkis Oopkaup. „Statistika on muutunud üha enam IT-st sõltuvaks ja väga teadmistemahukaks, seega muutub järjest olulisemaks statistikute kvalifikatsioon,“ tõdes Oopkaup. „Ka Eestis on vaja juhtida otsustajate tähelepanu riikliku statistika väärtusele ja sellele, et kvaliteetse info koostamine ei ole odav ülesanne,“ lisas ta.

Eurostati peadirektor kohtub visiidi käigus ka rahandusminister Sven Sesteriga.

Pärastlõunal peab Walter Radermacher Statistikaametis ministeeriumide strateegiliste valdkondade juhtidele ja analüütikutele ning statistikanõukogu liikmetele avaliku loengu teemal „Kiire ja vihane maailm: kuidas toota kvaliteetset statistikat ja see enda kasuks tööle panna“ (World too fast, too furious: How to produce quality statistics and turn it to one’s advantage).

Walter Radermacher on Eurostati peadirektor 2008. aastast. Enne seda oli ta Saksamaa statistikaameti peadirektor. Viimati külastas Eurostati peadirektor Eestit 2009. aastal.

 

Allikas: Eesti Statistikaamet