Esita küsimus elik@nlib.ee

Eurorühm arutab Kreeka käekäiku

21.03.2017

Rahandusminister Sven Sester on 20.–21. märtsil Brüsselis eurorühma ja ELi majandus-rahandusnõukogu (Ecofin) kohtumistel. Tänasel eurorühma koosolekul arutavad euroala rahandusministrid Kreeka abiprogrammi üle käivate läbirääkimiste seisu. 

Kreekast on viimastel nädalatel kosta positiivseid signaale,“ ütles rahandusminister Sven Sester. „2016. aasta eelarveülejääk enne intressimakseid on ilmselt üle kolme protsendi SKPst ning head tulemused kanduvad ka 2017. aastasse. Kui järgmise paari nädala jooksul jõuavad läbirääkijad Kreeka valitsusega edasi ka praegu veel lahtiste teemadega, nagu näiteks tööturu- ja pensionireformid, saab abiprogrammi teise ülevaatuse järgmiste nädalate jooksul kinnitada.“

Kreeka 2015. aasta suvel kokku lepitud abiprogrammis on seni lõpetatud esimene kohustuslik ülevaatus. Teine ülevaatus on veninud 2016. aastast alates, sest Kreeka pole teinud nõutud reforme. Ülevaatust lõpetamata ei saa Kreekale abiprogrammist järgmisi väljamakseid teha.

Lisaks arutavad euroala ministrid täna riikide eelarvekavasid. Igal sügisel peavad euroala riigid esitama Euroopa Komisjonile analüüsimiseks ülevaate järgmise aasta riigieelarvest. Komisjon kontrollib kavade vastavust stabiilsuse ja kasvu pakti nõuetele, mis sätestavad eelarvetasakaalu ja võlakoormuse reeglid. Seekordse ülevaatuse eesmärk on teada saada, mida on olukorra parandamiseks teinud Belgia, Küpros, Soome, Itaalia, Leedu, Portugal, Sloveenia ja Hispaania, kelle kavadel oli esialgu risk reeglitele mitte vastata.

Täna kohtub rahandusminister Sven Sester ka oma Malta kolleegi Edward Sciclunaga, et arutada Eestile eesistumise ajal tähtsaid rahandusteemasid.

Homme kohtuvad kogu ELi rahandusministrid Ecofini nõukogul. Ecofini kavas on kaks käibemaksuteemat – elektrooniliste väljaannete vähendatud käibemaksumäära kohaldamine ning pöördmaksustamine.

Allikas: eesistumine.ee