Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa ülemkogu jõudis Suurbritannia soovitud reformides kokkuleppele

19.02.2016

Peaminister Taavi Rõivas ütles Euroopa Ülemkogul järel, et tegemist on raske töö tulemusel saavutatud kaaluka kokkuleppega, mille mõju Euroopa tulevikule on märkimisväärse tähtsusega.

“Saavutasime kokkuleppe, mis on õiglane Suurbritannia ja ka teiste liikmesriikide jaoks, andmata järele Euroopa põhivabadustes,” ütles Rõivas.

Kokkulepeni jõudmine näitab peaministri sõnul Euroopa Liidu otsusekindlust ja ühtsust. “Keerulisel ajal peame hoidma kokku. Suurbritannia püsimine Euroopa Liidus on ülioluline Lääne ühtsusele, nii Euroopale kui Suurbritanniale,” nentis peaminister.

Suurbritannial on peaministri sõnul globaalne mõju maailma ühe suurima majanduse ja finantskeskusena ning ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikmega. Euroopa Liidus on Suurbritannia alati seisnud vabakaubanduse, siseturu tugevdamise, tugeva välispoliitika eest, olles nii Eestile loomulik ja lähedane liitlane ja partner.

Peamisteks aruteluküsimusteks olid läbirääkimistel peaministri sõnul euroala liikmete ja mitteliikmete suhted, palgalisadele ligipääsu aeg ja lastetoetuste eksportimine. Kõigis küsimustes saavutati kokkulepped, mida ka Eesti toetas.

 

Allikas: Vabariigi Valitsus