Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa transpordijuhid kinnitasid Rail Balticu tulekut

21.06.2016

Esmaspäevast kolmapäevani Hollandis Rotterdamis toimuvatel Euroopa transpordi päevadel (TEN-T) allkirjastati kaks Rail Balticu ehituseks olulist rahvusvahelist dokumenti.

Eile leppisid Eesti, Läti ja Leedu kokku Euroopa Liidu ühendamise rahastu (CEF) vahendite kasutamise ja kontrolli põhimõtted. Täna hommikul kohtusid Soome, Poola ja Baltimaade esindajad Euroopa Komisjoni koordinaatori Catherine Trautmanniga, et kinnitada jätkuvat head koostööd, et Balti regiooni Euroopa südamega tugevamalt ühendav kiire raudtee kindlasti valmis ehitada.

„Nende kahe dokumendiga kinnitasid kõik osapooled nii üksteisele kui projekti rahastavale Euroopa Komisjonile, et Rail Baltic tuleb. Kiire raudteeühendus on Kesk-Euroopast kaugemal asuvatele riikidele konkurentsivõime säilimiseks ja Euroopa terviklikuks arenguks väga oluline,“ sõnas Eesti nimel dokumentidele alla kirjutanud transpordi asekantsler Ahti Kuningas.

Soome ja Poola on Rail Balticu planeerimis- ja ehitusfaasis projekti partneriteks, kellega Balti riigid näevad võimalust mõne aasta pärast oluliselt tihendada koostööd valmiva raudtee opereerimise korraldamisel ning kauba- ja reisijavoogude juhtimisel. „Euroopa Liidu praegune eelarveperiood lõpeb 2020. aastal ning siis on Rail Balticu valmimine juba piisavalt lähedal, et uue eelarveperioodi raames siduda Balti riike läbiva raudteega uusi taristuprojekte, olgu selleks siis Poolat läbiva trassikoridori kiiremaks ehitamine või raudtee võimalik pikendamine Helsingisse“, selgitas Ahti Kuningas.

TEN-T on üleeuroopaline transpordivõrgustik, mis on jagatud üheksaks prioriteetseks põhikoridoriks. Eesti, Läti ja Leedu kuuluvad selles võrgustikus Põhjamere-Läänemere koridori, kus üheks olulisemaks Euroopa toel ehitatavaks uueks transpordiühenduseks on Rail Balticu kiire raudteeühendus.
TEN-T Põhjamere-Balti koridori iseloomustavad suured kauba- ja reisijateveo mahud ning see liidab Euroopa juhtivamad sadamad ELi kiireimini areneva piirkonnaga – Läänemere piirkonnaga. Koridori üheks suuremaks puuduseks loetakse aga hea ja kiire raudteeühenduse puudumist Baltimaade ja ülejäänud Euroopa vahel.

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium