Ainuüksi eelmise aastal läks Poola tööle enam kui miljon ukrainlast ning seni on tööjõu sissevool nii poliitiliselt kui majanduslikult marjaks ära kulunud.