Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi esimene tegevusaasta oli edukas

01.06.2016

Euroopa Komisjon andis täna, aasta pärast Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi asutamist ülevaate Euroopa investeerimiskava täitmisest ning edasistest plaanidest.

„Investeerimiskava on pessimistide arvamust trotsides hästi tööle rakendunud. Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fondi abil luuakse iga päev uusi töökohti ning kaasatakse investeeringuid reaalmajandusse. Seetõttu teemegi ettepaneku jätkata fondi tegevust ka pärast 2018. aastat,“ märkis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI) on komisjoni investeerimiskava alus. Seda juhib Euroopa Investeerimispanga grupp. Tänu EFSI pakutavale esimese järjekoha kahju tagatisele on Euroopa Investeerimispank suutnud investeerida rohkematesse, sageli riskantsematesse projektidesse ning seda kiiremini kui see ilma EFSI abita võimalik oleks. Kokku tegutseb EFSI juba 26 liikmesriigis ning siiani heakskiidetud projektide alusel eeldatakse sellega kaasnevat 100 miljardi euro ulatuses investeeringuid. Seni on kasu saanud eelkõige väikese ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd).

Tulenevalt seda saatnud edust, pikendatakse esialgselt kolmeaastasena kavandatud EFSI kestust, eesmärgiga leida lahendus ülejäänud turutõrgetele ja probleemidele ning jätkata erasektori rahastamise kaasamist investeeringutesse. Kavas on kiiresti laiendada VKEde programmi, mis on olnud EFSI üks suurimaid edulugusid, väljendudes vahendajapankade suures huvis VKEde rahastamise vastu kogu ELis. Jätkatakse ka EFSI ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide raames antavate toetuste kombineerimise lihtsustamist.

Täna käivitati ametlikult ka Euroopa investeerimisprojektide portaal (EIPP), mis viib kokku Euroopa projektiarendajad ning investorid EList ja kaugemaltki. Portaali abil suurendatakse kogu Euroopas teostatavate investeerimiseks sobivate projektide nähtavust.

Komisjoni ja Euroopa Investeerimispanga algatusel loodud Euroopa investeerimisnõustamise keskus (EIAH) osutab tehnilist tuge ja annab vajadustest lähtuvaid nõuandeid eraõiguslikele ning avalik-õiguslikele projektiarendajatele. Keskus on käsitlenud juba enam kui 160 taotlust. Kuigi algus on olnud paljulubav, püütakse nõustamisteenuste osutamine viia rohkem kohalikule tasandile ning lähemale seda vajavatele ettevõtjatele.

Lisateave

Käesoleva pressiteate kohta lisateabe saamiseks vt teabekiri.
EFSI raames rahastamiseks heaks kiidetud projektide täieliku loetelu vaatamiseks klõpsa siia.
EFSI raames rahastamiseks heaks kiidetud VKE lepingute täieliku loetelu vaatamiseks klõpsa siia.
EFSI kohta värskeimate andmete (sealhulgas jaotus sektorite ja riikide kaupa) vaatamiseks klõpsa siia.
Investeerimiskava käsitlevat üldist lisateavet vt KKK.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis