Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Prokuratuur asub uurima EL-i finantshuve kahjustavaid kuritegusid

13.10.2017

Justiitsministrid võtsid neljapäeval Luksemburgis toimuval justiits- ja siseküsimuste nõukogul vastu otsuse Euroopa Prokuratuuri (EPPO) loomise kohta.

EPPO on üleeuroopaline prokuratuur, mille ülesandeks on EL-i finantshuve kahjustavate kuritegude menetlemine ja süüdistuse esitamine, ütles justiitsministeeriumi pressiesindaja Katrin Lunt ERR-ile.

EPPO ülesandeks on esialgu EL-i eelarvet kahjustavate kuritegude menetlemine ning süüdistuse esitamine. Sellisteks kuritegudeks on näiteks EL-i toetustega seotud pettused ja kelmused, korruptsioon, aga ka suured piiriülesed käibemaksupettused ehk karussellpettused, mille raames liigutavad kurjategijad raha erinevate liikmesriikide vahel eesmärgiga hoiduda kõrvale käibemaksu tasumisest.

EPPO on eraldiseisev asutus, mis uurib EL-i eelarvepettusi liikmesriikide huvidest sõltumata, ta ei allu ühelegi riigile, vaid tegutseb EL-i kui terviku huvides.

Loe edasi: err.ee