Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Parlament toetas terrorismivastase võitluse edendamist

13.12.2018

Euroopa Parlament kiitis heaks terrorismi käsitleva erikomisjoni soovitused võitluseks radikaliseerumisega, teabevahetuse tõhustamiseks ja terrorismiohvrite toetamiseks.

Kolmapäeval vastu võetud resolutsioonis soovitavad parlamendiliikmed suurendada Europoli ja justiitsandmete IT-agentuuri eu-LISA rolli terrorismivastases võitluses, avaldavad muret selle üle, et teabevahetus Euroopa Liidu ja liikmesriikide ametiasutuste vahel on olnud ebapiisav ning rõhutavad, et terrorismivastases tegevuses on oluline silmas pidada põhiõigusi ja andmekaitset.

Loe edasi: err.ee