Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Parlament seostas totalitarismi kuritegude eitamise ja infosõjad

27.09.2019

Euroopa Parlament võttis eelmisel nädalal suure häälteenamusega vastu resolutsiooni totalitaarsete režiimide kuritegudest, milles juhitakse muuhulgas tähelepanu sellele, et kommunistlike ja natslike režiimide kuritegude tunnistamine ja teadvustamine on Euroopale oluline vastupanuks tänapäevases infosõjas.

“Totalitaarsete režiimide ohvrite mälestamine ning kommunistlike, natsistlike ja muude diktatuuride toime pandud kuritegude tunnistamine ja teadvustamine Euroopa ühise pärandina on ülimalt tähtis selleks, et kindlustada Euroopa ja selle rahvaste ühtsust ning tugevdada Euroopa vastupanuvõimet tänapäevastele välisohtudele,” öeldakse Euroopa Parlamendi resolutsioonis, milles rõhutatakse Euroopa ajaloomälu tähtsust Euroopa tulevikule.

Sel eesmärgil nõuab parlament ka “ühise mälukultuuri arendamist, mis aitaks hukka mõista möödunud aegade fašistlike, stalinistlike ning muude totalitaarsete ja autoritaarsete režiimide kuriteod ja oleks üks vahend, millega suurendada inimeste ja eelkõige noorema põlvkonna vastupanuvõimet tänapäeval demokraatiat ähvardavatele ohtudele”.


Loe edasi
: err.ee