Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Parlament kiitis heaks Ungari karistamist nõudva resolutsiooni

13.09.2018

Euroopa Parlament kiitis kolmapäeval heaks resolutsiooni, millega tauniti Ungari peaministrit Viktor Orbani valitsuse poliitikat ning kutsuti üles alustama õigusriigi põhimõtete rikkumist puudutavat menetlust Ungari vastu.

Strasbourg’is plenaaristungil toimunud hääletusel toetas resolutsiooni 448 rahvasaadikut, vastu hääletanuid oli 197 ning hääletamata jättis 48 rahvaesindajat.

Resolutsiooni näol on tegu ettepanekuga, millega kutsutakse Euroopa Liidu Nõukogu üles järeldama Euroopa Liidu lepingu artikli 7 lõike 1 alusel ilmset ohtu, et Ungari rikub oluliselt liidu aluseks olevaid väärtusi.

Kui varem on sarnast menetlust alustanud Poola vastu – seoses sealse vastuolulise kohtureformiga – 2017. aasta detsembris Euroopa Komisjon, siis kolmapäev oli esimene kord, kui nn seitsmenda artikli rakendamise liikmesriigi vastu kutsus esile Euroopa Parlament.

 

Loe edasi: err.ee