Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Parlamendi valimised: saadikud andsid toetuse 2019. aasta valimiskuupäevadele

19.04.2018

Järgmised EP valimised toimuvad 23.-26. mail 2019. Saadikud andsid oma toetuse ELi Nõukogu ettepanekule valimiskuupäevade kohta ja kinnitasid 2019. aasta istungite kuupäevad.

Parlamendiliikmed toetasid ELi Nõukogu otsuse ettepanekut Euroopa Parlamendi valimiste kuupäevade kohta häältega: 492 poolt, 14 vastu, 24 erapooletut.

Samuti kolmapäeval toimunud hääletusel kinnitasid parlamendiliikmed 2019. aasta täiskogu istungite kuupäevad.

Edasised sammud

ELi Nõukogu kinnitab valimiste kuupäevad ootuste kohaselt 2018. aasta juuliks.

Taust

Euroopa Parlamendi valimisi käsitleva 1976. aasta akti kohaselt peaksid Euroopa Parlamendi valimised toimuma 6.-9. juunil. Samas võib ELi Nõukogu ühehäälselt välja pakkuda uued kuupäevad, olles enne konsulteerinud Euroopa Parlamendiga.

Allikas: europarl.europa.eu