Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Parlamendi täiskogu, 16.-19. jaanuar, Strasbourg

17.01.2017

Parlament valib uut presidenti, asepresidente ja kvestoreid
Parlamendi uue presidendi valimised järgmiseks kaheks ja pooleks aastaks toimuvad teisipäevasel istungjärgul algusega kell 10 (Eesti aja järgi). Enne valimisi esinevad kandidaadid täiskogul lühikeste ettekannetega. Istungit juhatab ametist lahkuv president Martin Schulz.

Parlamendi presidendi ametikohale kandideerivad seitse kandidaati erinevatest parlamendi fraktsioonidest. Uusi kandidaate võib esitada kuni valimiste kolmanda vooruni. Kui ükski kandidaat ei saavuta absoluutset häälteenamust esimeses kolmes voorus, valitakse president neljandas voorus lihtsa häälteenamusega kahest kolmandas voorus enim hääli kogunud kandidaadi seast.

Esitatud on järgmised kandidaadid:
Eleonora Forenza, Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon (IT),
Jean Lambert, Roheliste / Euroopa Vabaliidu fraktsioon (UK),
Gianni Pittella, Sotsiaaldemokraatide ja demokraatide fraktsioon Euroopa Parlamendis (IT),
Laurenţiu Rebega, Rahvaste ja Vabaduste Euroopa fraktsioon (RO),
Helga Stevens, Euroopa Konservatiivide ja Reformistide fraktsioon (BE),
Antonio Tajani, Euroopa Rahvapartei (kristlike demokraatide) fraktsioon (IT)
Guy Verhofstadt, Euroopa Demokraatide ja Liberaalide Liidu fraktsioon (BE)

ELi eesistujariigi Malta prioriteetide arutelu koos Malta peaministri Joseph Muscatiga
Kolmapäeval arutavad saadikud peaminister Joseph Muscatiga ELi eesistujariigi kohuseid täitva Malta prioriteete.
Esmakordselt toimuv Malta ELi Nõukogu eesistumine keskendub oma kuuekuulise mandaadi ajal järgmistele prioriteetidele:
– rändeküsimused
– ühtne turg
– julgeolek
– sotsiaalne kaasatus
– Euroopa naabrus
– merendusküsimused

Saadikud kaaluvad Euroopa Komisjoni koostatava kõrge rahapesuriskiga riikide musta nimekirja revideerimist
Saadikud võivad otsustada, et Euroopa Komisjon peab revideerima ja täiendama musta nimekirja riikidest, kus on puudujääke võitluses rahapesu ja terrorismi rahastamisega. Neljapäeval hääletusele tulevas resolutsiooni ettepanekus rõhutatakse, et nimekirja tuleks laiendada, nt tuleks lisada riigid, kus on kõrgendatud maksukuritegude oht.
Euroopa Komisjoni koostatud nimekirjas on 11 riiki, sh Afganistan, Iraak, Bosnia ja Hertsegoviina ning Süüria, kus komisjoni hinnangul on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel olulisi puudusi. Era- ja juriidiliste isikute suhtes mustas nimekirjas olevatest riikidest rakendatakse rangemat kontrolli juhul, kui nad soovivad tegutseda ELis.
Kui saadikud hääletavad selle poolt, et nimekirja ettepanek komisjonile ümbervaatamiseks tagasi saata, jääb kehtima seni kehtiv nimekiri.

Euroopa Ülemkogu tulemused ja 2017. aasta väljakutsed: arutelu Jean-Claude Junckeri ja Donald Tuskiga
Kolmapäeva pärastlõunal toimuval arutelul annavad saadikud hinnangu 2017. aasta väljakutsetele ja 15. detsembri Euroopa Ülemkogu kohtumise teemadele.
Saadikud keskenduvad suure tõenäosusega ELi välis- ja sisejulgeolekule, investeeringutele tööhõive edendamiseks ja rändeküsimuste lahendamiseks. Samuti võivad nad sõna võtta Brexiti läbirääkimiste, ELi ja Venemaa suhete, Ukraina, ja Küprose taasühinemise kõneluste teemadel.

 

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis