Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani avaldus Euroopa Liidu tuleviku kohta

16.02.2017

Euroopa Parlamendi president Antonio Tajani väljendas heameelt selle üle, et täiskogu võttis täna vastu Guy Verhofstadti, Mercedes Bresso, Elmar Broki, Reimer Boge ja Pervenche Beresi kolm raportit, millega alustatakse arutelu Euroopa Liidu tuleviku üle.

President Tajani märkis: „Peame ületama lõhe Euroopa ja tema kodanike vahel. Euroopa Parlament annab Euroopa tulevikule selge suuna, et EL vastaks kodanike ootustele ja annaks konkreetsemaid tulemusi.

Euroopa Parlament on kesksel kohal neis püüdlustes Euroopat tugevdada ja muuta selle toimimine tõhusamaks. Meie kui Euroopa rahva hääl peame tagama, et ELi tulevikku kavandades on põhitähelepanu kodanikel.

Peame toetuma viimase 60 aasta edule ja samal ajal oma vigadest õppima. Peame Euroopat muutma, mitte nõrgendama. Peame seda tegema meie endi, aga ka tulevaste põlvkondade jaoks, kes väärivad turvalisemat, jõukamat, jätkusuutlikku Euroopat, kes kehtestab end ülemaailmsel juhtpositsioonil ja kindlustab meie väärtusi kogu maailmas.“

Lisainfo

Allikas: Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis