Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liit toetab 38 miljoni euroga Eesti ja Läti piiriülest koostööd

09.12.2015

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uue Eesti ja Läti piiriülese koostöö programmi „Interreg”. Programmi eelarve on 45,6 miljonit eurot, millest 38 miljonit eurot eraldatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Interregi programmid on konkreetne näide sellest, kuidas Euroopa Liit aitab kodanikel lahendada ühiseid probleeme ja kasutada ära ühiseid võimalusi. Tänu täna vastu võetud programmile saavad Eesti ja Läti piiri äärsed alad üksteisega lõimumiseks rohkem ära teha ja seda eriti keskkonnakaitse valdkonnas,”  märkis Euroopa Komisjoni regionaalpoliitika volinik Corina Crețu.

Programmis pööratakse suurt tähelepanu piirkonna loodus- ja kultuuripärandi kaitsele ja edendamisele, et arendada säästvat turismi. Programm aitab ellu viia Euroopa Liidu Läänemere piirkonna strateegiat.

Tehtavate investeeringutega toetatakse kohalike väikeettevõtete konkurentsivõimet ja töötajate suuremat piiriülest liikuvust. Programm aitab ühtlasi arendada ja täiustada Liivi lahe väikesadamate võrku.

Programm „Interreg V-A Estonia-Latvia” hõlmab Lääne- ja Lõuna-Eestit ning Lätis Kuramaad, Riiat, Pierīgat ja Vidzemet.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis