Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liit tähistab Rooma lepingute 60. aastapäeva ja peab tulevikuplaane

25.03.2017

Laupäeval, 25. märtsil kohtuvad Euroopa Liidu juhid Roomas, et tähistada 60 aasta möödumist Rooma lepingute allkirjastamisest 1957. aastal ning pidada aru 27 liikmesriigist koosneva ELi tuleviku üle, võttes aluseks komisjoni avaldatud valge raamatu Euroopa tuleviku kohta. Valges raamatus pakuti välja viis stsenaariumi selle kohta, milliseks võiks liit kujuneda aastaks 2025.

Tippkohtumisel osalev Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ütles: „Meie vanemad ja vanavanemad rajasid selle liidu ühe ühise eesmärgiga: mitte kunagi enam sõdida. Nende sügav veendumus oli, et tõkete eemaldamine, ühistöö ja mitte üksteise vastu töötamine teeb meid kõiki tugevamaks. Ajalugu on näidanud, et neil oli õigus. 60 aasta jooksul ei ole need liidu alusväärtused muutunud: rahu, vabadus, sallivus, solidaarsus ja õigusriigi põhimõte seovad ja ühendavad meid. Me ei tohi pidada neid väärtusi enesestmõistetavaks ja me peame nende eest kogu aeg võitlema.”

ELi juhtidel on kavas võtta tippkohtumisel vastu Rooma deklaratsioon, milles tuuakse välja varasemad saavutused ja praegused väljakutsed ning lubatakse töötada 27 liikmesriigi ühtsuse nimel ja olulistes poliitikavaldkondades kodanike heaks rohkem ühiselt ära teha.

Pärast Rooma tippkohtumist esitab komisjon sarja aruteludokumente selliste Euroopa jaoks oluliste teemade kohta nagu Euroopa sotsiaalse mõõtme arendamine, majandus- ja rahaliidu süvendamine, üleilmastumise ohjamine, Euroopa kaitseküsimuste tulevik ja ELi rahanduse tulevik. Samuti korraldab komisjon koos Euroopa Parlamendi ja liikmesriikidega avalikke arutelusid ja veebipõhiseid konsultatsioone, et Euroopa kodanikud väljendaksid oma arvamust Euroopa tuleviku kohta.

Rooma lepingute aastapäeva tähistamiseks toimuvad Roomas veel digipäev (23. märts), Jean Monnet seminar „Euroopa tulevik: meie noored“ (23.–24. märts), kodanike dialoog (24. märts), kohtumine sotsiaalpartneritega (24. märts) ja rida kultuurisündmusi. Digipäeva raames kutsuvad komisjoni asepresident Andrus Ansip ja volinik Günther Oettinger kokku ELi ministrid ja tööstusjuhid, et panna paika, kuidas Euroopa digitaliseerimisest võimalikult palju kasu saada. Liikmesriikidelt oodatakse kohustuste võtmist kõrgjõudlusega andmetöötluse, omavahel ühendatud liikuvusvõimaluste, tööstuse digiteerimise ja digitaalvaldkonna töökohtade osas.

Lisateave

Teabeleht: Valge raamatu protsess

Valge raamat Euroopa tuleviku kohta

Veebileht: 60 aastat ELi, kaasa arvatud üritused liikmesriikides

Audiovisuaalportaal: 60 videomeenutust Euroopa kohta

Komisjoni brošüür: „60 head põhjust ELi kasuks“

Euroopa Poliitilise Strateegia Keskuse brošüür: „The European Story: 60 Years of Shared Progress“

Euroopa välisteenistuse veebileht: 60 Years of the EU in the World

#EU60 #FutureOfEurope

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis