Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liit on vähendanud kasvuhoonegaaside heitkoguseid 23% võrra

20.10.2015

Euroopa Liit on lähedal oma 2020. aastaks püstitatud eesmärgile vähendada kasvuhoonegaaside heidet 20% võrra, selgub täna Euroopa Keskkonnaameti avaldatud aruandest „Suundumused ja prognoosid Euroopas 2015. aastal”.

Aruande kohaselt on  kasvuhoonegaaside heide Euroopas 1990. ja 2014. aasta vahel vähenenud 23% võrra ning saavutatud on madalaim registreeritud tase.

„Tulemused räägivad enda eest: 1990. ja 2014. aasta vahel on Euroopa suutnud vähendada heitkoguseid 23% võrra, samal ajal kui meie majandus on kasvanud 46%. Oleme järjepidevalt näidanud, et kliimakaitse ja majanduskasv käivad käsikäes. Pariisi kliimakonverentsi eel annab see tugeva signaali, et Euroopa täidab oma kohustusi ning et meie kliima- ja energiapoliitika toimib,” sõnas ELi kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete.

Liikmesriikide viimased prognoosid näitavad, et praeguste meetmete jätkamise korral suudab Euroopa Liit 2020. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähendada 24% võrra.  Täiendavate meetmete kasutusele võtmisega oleks aga võimalik jõuda ka 25%-lise vähendamiseni. Samuti on Euroopa Liit juba alustanud tööd 2030. aasta eesmärgi suunas vähendada heitkoguseid vähemalt 40%. See on Euroopa Liidu panus detsembris Pariisis sõlmitava uue ülemaailmse kliimamuutuste kokkuleppe raames.

Aruande kohaselt vähenes kasvuhoonegaaside heide eelmisel aastal 2013. aastaga võrreldes 4% võrra. Osaliselt oli see põhjustatud erakordselt soojast aastast, tänu millele energianõudlus vähenes. See tähendab, et ELi-sisene kasvuhoonegaaside heitkoguste tase oli 2014. aastal 1990. aasta tasemest 23% võrra madalam.

Prognooside kohaselt kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemine pärast 2020. aastat jätkub, kuid aeglasemas tempos. Liikmesriikide esitatud prognooside kohaselt vähendatakse 2030. aastaks heitkoguseid allapoole 1990. aasta taset hinnanguliselt 27%-st (praeguste meetmete jätkumise korral) kuni 30%-ni (täiendavate meetmete korral, mida liikmesriikides praegu kavandatakse).

Seepärast on vaja kehtestada uued tegevuspõhimõtted, et saavutada 2030. aastaks kasvuhoonegaaside vähendamine 40% võrra.

Euroopa Keskkonnaameti aruannete lingid:
EEA aruanne 04/2015 „Trends and projections in Europe 2015”
EEA tehniline aruanne 14/2015 „Trends and projections in the EU ETS in 2015”
EEA tehniline aruanne 15/2015 „Approximated EU GHG inventory: proxy GHG estimates for 2014”

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis