Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liit kaalub reisijate andmete senisest laialdasemat kogumist

08.08.2019

Euroopa Liidu riigid arutavad, kas ja kuidas laiendada seni ainult lennuliiklust puudutavat reisijaandmete kogumise süsteemi laiendamist ka mere- ja raudteetranspordile.

Enamus Euroopa Liidu riike toetab praegu ainult lennuliikluses kasutatava lennureisijate broneeringuinfo (passenger name record, PNR) laiendamist ka teistele transpordiliikidele, kirjutas väljaanne Euobserver.com, täpsustades, et selle poolt on 83 protsenti liikmesmaadest.

Terrorismiga võitlemiseks 2016. aastal vastu võetud ja 2018. aasta mais jõustuma pidanud PNR-i direktiiv nõuab lennuettevõtetelt oma klientide isikuandmete edastamist riikide vastavatele organitele.

Tänavu esimesel poolaastal Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaa Rumeenia oli saatnud veebruaris riikidele PNR-i laiendamise kohta küsimustiku, mille vastustest selgus, et 83 protsenti riikidest toetab ka laevareisijate andmete kogumist, 76 protsenti toetab kiirronge kasutavate inimeste andmete ja 67 protsenti ka bussirreisijate isikuandmete salvestamist, märkis Euobserver.com


Loe edasi
: err.ee