Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu uus haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm Erasmus+ täidab ootusi

26.01.2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest selgub, et varasemast ulatuslikum ja sihipärasem programm Erasmus+ täitis juba esimesel aastal kõik ootused: 18 000 rahastatud projektis osales üle miljoni inimese.

„2014. aastal oli programm Erasmus+ väga edukas. Osalejate suur arv tõendab, et programm aitab parandada noorte tööhõive väljavaateid, aidates neil omandada uusi oskusi ja kogemusi. Lisaks toetab programm Euroopa haridus-, koolitus- ja noorsootöö süsteemide ajakohastamist. Kavatseme seda populaarsust kasutada ja veelgi suurendada, et jõuda suurema hulga inimesteni, kellel on erinevad huvid, profiilid ja sotsiaalne taust,” selgitas hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsics.

2014. aastal anti programmi raames õpilastele, praktikantidele, õpetajatele, vabatahtlikele ja teisele noortele 650 000 õpirände toetust ning esimest korda võimaldati üliõpilastel võtta õppelaenu täiemahulise magistriõppe läbimiseks välismaal. Eestist käis Erasmus+ toetusel välismaal õppimas, koolitusel või vabatahtlikku tööd tegemas 5645 inimest, kellest peaaegu pooled olid noored ja noorsootöötajad. Kolmandik osalejatest olid üliõpilased ja ülikoolide töötajad ning neile järgnesid kutseharidus- ja -koolitusasutuste õpilased ja töötajad.

Esimest korda rahastati programmist ametiasutusi ja rahvusvahelisi organisatsioone kaasavaid valdkondlikku poliitikat toetavaid projekte ning spordiprojekte.

Uus programm Erasmus+ on avatum ning suurt tähelepanu pööratakse sotsiaalsele kaasatusele, kodanikuaktiivsusele ja sallivusele. Selle saavutamiseks pakutakse varasemast rohkem rahalist toetust osalejatele, kellel on vähem rahalisi vahendeid või erivajadused. Samuti toetatakse algatusi, mille eesmärk on parandada noorte tööhõive väljavaateid ja lihtsustada nende üleminekut haridussüsteemist tööturule. Seepärast on suurendatud praktika ja õpipoisiõppe võimalusi.

Komisjon avaldas täna eraldi aruande ka üliõpilaste ja õppejõudude liikuvuse kohta viimase õppeaasta (2013/14) jooksul, mil rakendati kõrgharidusprogrammi Erasmus. Võrreldes varasemate aastatega osales programmis rekordarv üliõpilasi (272 000) ja õppejõude (57 000). Välismaal õppimiseks olid Erasmuse üliõpilaste seas kõige populaarsemad riigid Hispaania, Prantsusmaa ja Saksamaa.

Eesti puhul on välismaale minevate Erasmuse üliõpilaste hulk alates 2010. aastast püsinud stabiilsena (1000–1100 üliõpilast aastas). Eestisse tulevate üliõpilaste arv on aga samal ajal kasvanud umbes poole võrra: kui 2010/11 õppeaastal tuli Eestisse õppima või praktikale 850 välistudengit, siis 2013/14 õppeaastal juba 1302. Eesti üliõpilaste populaarseim sihtriik oli 2013/14 õppeaastal Saksamaa, kust saabus ka kõige rohkem Erasmuse vahetusüliõpilasi. Enim saadab tudengeid välja ja võõrustab oma partnerülikoolide tudengeid Tartu Ülikool, järgnevad Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool.

Programm Erasmus+ vältab seitse aastat (2014–2020) ja selle eelarve on 14,7 miljardit eurot.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis