Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu uues eelarves kasvaks Eesti panus ligi viiendiku

11.11.2019

Euroopa Liidu järgmises mitmeaastases eelarveraamistikus (MFF) kasvaks Eesti sissemakse ligi viiendiku, kui seda arvestada suhtarvuna rahvamajanduse kogutulusse. Ehkki samas kahaneksid EL-i eelarvest saadavad ühtekuuluvuspoliitika toetused märgatavalt, saaks Eesti Euroopa Liidu eelarvest siiski edaspidigi oluliselt rohkem tagasi kui sisse maksaks.

Kui käimasolevas, aastate 2014–2020 MFF-is maksab Eesti EL-i ühiseelarvesse sisse keskmiselt 200 miljonit eurot aastas, mis moodustab 0,86 protsenti Eesti rahvamajanduse kogutulust (RKT), siis perioodiks 2021–2027 esitatud eelarve-ettepaneku kohaselt maksaks Eesti tulevikus 2018. aasta hindades arvestatuna 320 miljonit aastas, mis oleks 1,06 protsenti RKT-st, selgub lõppeval nädalal avaldatud Euroopa Komisjoni taustainfost, mis selgitavad ettepanekuid, mis Komisjon tegi juba rohkem kui aasta tagasi. Eesti sissemakse arvestus ei hõlma tollimakse, mis laekuvad otse EL-i eelarvesse.


Loe edasi
: err.ee