Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu üldasjade nõukogu valmistas ette Euroopa Ülemkogu

15.12.2015

Tänane Euroopa Liidu üldasjade nõukogu Brüsselis valmistas ette 17.-18. detsembril toimuvat Euroopa Ülemkogu.

Eestit kohtumisel esindanud suursaadiku Euroopa Liidu juures Matti Maasika sõnul keskendub käesoleval nädalal toimuv Ülemkogu rändeküsimustele ning terrorismivastasele võitlusele. Kavas on riigijuhtide esmane arutelu Ühendkuningriigi ELi liikmelisust puudutava referendumi- ning reformiplaani üle.

Eesti alalise esindaja ELi juures Matti Maasika sõnul on Euroopa Liit viimaste kuude vältel rändekriisile lahendust otsides töötanud välja tegevuskavasid ning võtnud vastu otsuseid, mille reaalset ellu rakendamist tuleb nüüd kiirendada. „ Schengeni süsteemi püsimine on oluline kõigile ning Euroopa Liit pingutab kõvasti, et teha, mis vaja,“ kinnitas suursaadik Maasikas. Matti Maasika sõnul on oluline keskenduda Schengeni välispiiridel kontrolli kehtestamisele ja saada toimima esmased vastuvõtukeskused. Ülimalt tähtis on ka koostöö kolmandate riikidega, eriti Türgiga. Ülemkogul saavad riigijuhid ka anda oma esimesi hinnanguid Euroopa Komisjoni poolt täna tehtud ettepanekutele rändekriisi lahendamiseks, sealhulgas uue EL piirivalveagentuuri loomisest.

Rääkides terrorismivastasest võitlusest on suursaadik Matti Maasika sõnul üheks kiiret lahendamist vajavaks küsimuseks, kuidas tõhustada infovahetust nii liikmesriikide kui ka erinevate julgeolekuinstitutsioonide vahel. Matti Maasika sõnul on Eesti vastavates aruteludes alati rõhutanud toimivate andmebaaside vajalikkust, millele õiguskaitseorganitel oleks tagatud ligipääs ning et andmeid saaks ristkontrollida. Euroopa Komisjon on lubanud esitada peatselt e-piire käsitleva muudetud ettepaneku, mis Eesti toetusel sai viitena sisse ka Ülemkogu järelduste kavandisse, sarnaselt broneeringuinfo süsteemi rakendamise vajalikkusega ELi sisestel lendudel. Maasika sõnul jätkuvad arutelud Komisjoni ehk veidi kiirustatult tehtud ettepaneku üle keelustada suure võimsusega poolautomaatsed relvad.

Ülemkogul on lisaks kõne all ka Euroopa Liidu siseturu ning energialiiduga seonduv, samuti majandus- ja rahandusliidu tulevik.

Allikas: Välisministeerium