Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu ühtne turg tähistab sel aastal 25. aastapäeva

10.01.2018

Ühtse turu taga on algupärane idee luua Euroopa ühine majanduspiirkond, kus toimub „nelja vabaduse“ – kaupade, kapitali, teenuste ja tööjõu vaba liikumine.

Euroopa ühtne turg on praegu suurim piirideta majandusala maailmas, hõlmates rohkem kui 500 miljonit elanikku ja ligi 13 triljoni eurot suurust SKP-d. Tarbijatele tähendab piirideta turg suuremat kauba- ja toodete valikut ning madalamaid hindu. Samuti on ühine turg loonud hinnanguliselt 2,8 miljonit töökohta.

„Euroopa Liidus liiguvad vabalt inimesed, tooted, teenused ja kapital. Me oleme suurim integreeritud turg maailmas,“ rõhutab parlamendi siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni aseesimees Anna Maria Corazza Bildt (EPP, Sweden).

ELi ühtne turg nagu meie seda mõistame jõustus 1. jaanuaril 1993 ja nüüd ulatub ühtse turu haare Euroopa Liidu 28 liikmesriigist kaugemalegi. Island, Liechtenstein ja Norra kuuluvad ühtsesse turgu Euroopa Majanduspiirkonna (EEA) lepete ning Šveits kahepoolsete kokkulepete kaudu.

Digitaalne areng

Piirideta turg areneb edasi – EL arendab ühtset digitaalset turgu kaasajastades näiteks e-kaubandust, intellektuaalomandiõigust ja pakiveo teenuseid. Euroopa Komisjoni hinnangul süstib digitaalse turu areng ELi majandusse iga aasta lisaks 415 miljardit eurot ja loob sadu tuhandeid uusi töökohti.

Corazza Bildti sõnul loob andmete vaba liikumine ja digitaalne ettevõtlus tulevikus suure eelise Euroopa Liidu kodanikele.