Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu olukord 2018 – komisjoni viimased ettepanekud kompromisskokkuleppe saavutamiseks rände- ja piirihalduse reformis

14.09.2018

President Jean-Claude Juncker märkis oma eilses kõnes Euroopa Liidu olukorrast: „Me ei saa omavahel näägeldes otsida ühekordseid lahendusi iga kord, kui saabub järjekordne laev. Ajutisest solidaarsusest ei piisa. Meil on vaja kestvat solidaarsust – tänaseks ja alatiseks.“ President tutvustas oma kõnes kolme uut ja ulatuslikku ettepanekut, mille eesmärk on tagada täielik ELi solidaarsus rändeküsimustes ja Euroopa välispiiride parem kaitse. Ettepanekute eesmärk on tugevdada Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning tõhustada Euroopa Liidu Varjupaigaameti tööd, et liikmesriigid võiksid alati kindlad olla ELi täielikule operatiivsele toetusele. Ühtlasi tahab komisjon tõhustada põgenike tagasisaatmise korda, ajakohastada ELi tagasisaatmispoliitikat ja edendada seaduslikku rännet.

„Euroopa piiri- ja rannikuvalve kümne tuhande töötajaga operatiivharu ja tõhusam ELi Varjupaigaamet tagavad Euroopa Liidu tõelise solidaarsuse just siis, kui tarvis, ja just seal, kus tarvis. Anname liikmesriikide käsutusse vahendid, mille abil leppida kokku ELi varjupaigasüsteemi üldises reformimises ning leida sobiv tasakaal solidaarsuse ja vastutuse vahel. Nüüd on neil viimane aeg lubadused teoks teha,“ lisas esimene asepresident Frans Timmermans.

Komisjon soovitab tugevdada Euroopa piiri- ja rannikuvalvet ning suurendada selle tegevuse ulatust nii, et see aitaks lahendada Euroopa ühiseid probleeme rände ja välispiiride haldamisel. Ettepanek hõlmab 10 000 operatiivtöötajast koosneva alalise korpuse loomist aastaks 2020, Euroopa piiri- ja rannikuvalve alalise korpuse töötajatele täitevvolituste andmist, liikmesriikide abistamist põgenike tagasisaatmisega seotud menetlustes, koostöö süvendamist kolmandate riikidega ning järgmisel eelarveperioodil eraldatavate rahaliste vahendite suurendamist 11,3 miljardi euroni.

Samuti soovitakse tõhustada isikute tagasisaatmise korda. Näiteks kehtestatakse uus piirimenetlus, mis tähendab, et isikute suhtes, kelle varjupaigataotlus on tagasi lükatud, kohaldatakse kohe lihtsustatud tagasisaatmist. Lisaks tuleb soodustada vabatahtlikku tagasipöördumist ning luua rohkem võimalusi seaduslikult Euroopasse jõudmiseks. EL uue sinise kaardi kava, mida komisjon tutvustas juba aastal 2016, peaks aitama tuua Euroopa Liitu kõrge kvalifikatsiooniga töötajaid ja parandada ELi majanduse konkurentsivõimet. Rändealase üldise koostöö parandamiseks on lisaks oluline süvendada koostööd kolmandate riikidega, mis hõlmab muu hulgas seadusliku rände katseprojektide rakendamist Aafrikas.

Pressikonverentsi rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulosega on võimalik vaadata Eesti aja järgi kl 12:30 veebiülekandenaklõpsates lingil „watch EbS LIVEOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteade täismahus: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5712_et.htm

Lisateave

Euroopa Liidu olukord 2018 – veebisait

Täisvarustusega Euroopa piiri- ja rannikuvalve – küsimused ja vastused Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Tugevdatud varjupaigaamet – küsimused ja vastusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Rangem tagasisaatmispoliitika – küsimused ja vastusedOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Teabelehed, õigusaktid ja muud dokumendid on kättesaadavad siin.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis