Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu olukord 2018: Euroopa Komisjon soovib võtta meetmeid vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamiseks

14.09.2018

President Jean-Claude Junckermärkis oma eilses Euroopa Liidu olukorda puudutavas kõnes järgmist: „Peame oma vabu ja õiglasi valimisi kaitsma. Seepärast teeb komisjon täna ettepaneku uute õigusnormide kohta, millega meie demokraatlikke protsesse kolmandate riikide manipulatsioonide ja erahuvide eest paremini kaitsta.“

Vabade, õiglaste ja turvaliste Euroopa Parlamendi valimiste tagamiseks tegi president Jean-Claude Juncker oma kõnes teatavaks rea konkreetseid meetmeid, mis käsitlevad muu hulgas internetipõhise poliitreklaami suuremat läbipaistvust ja võimalust määrata karistusi, kui keegi on valimistulemuste tahtlikuks mõjutamiseks kasutanud isikuandmeid ebaseaduslikult.

„Demokraatia on koos õigusriigi põhimõtte ja põhiõigustega meile üdini iseloomulikud, just need komponendid määratlevad Euroopa Liidu olemuse. Me ei tohi olla lihtsameelsed: on neid, kes tahavad Euroopa valimiste kulgu segada, ning nende käsutuses on väga peened töövahendid. Seepärast peamegi tegema kõik koos tööd selle nimel, et oma demokraatia vastupanuvõimet tugevdada. Tänane meetmepakett aitab sellele jõuliselt kaasa,“ lisas esimene asepresident Frans Timmermans.

Valimisi puudutavas meetmepaketis soovitatakse liikmesriikidel luua oma riigis asjaomastest asutustest (nt valimiste, küberturvalisuse, andmekaitse ja õiguskaitsega tegelevad asutused) koosnev valimiskoostöö võrgustik ning määrata Euroopa tasandi valimiskoostöö jaoks kontaktpunkt, mis aitaks ohud kiiresti avastada, teavet vahetada ja vajadusel kiiresti reageerida. Lisaks soovitab komisjon muuta internetipõhise poliitreklaami ja selle sihtrühmadele edastamise läbipaistvamaks.

Erakonnad, sihtasutused ja kampaaniaorganisatsioonid peaksid avalikustama internetireklaamile tehtud kulutused ning selle, milline erakond või poliitiline tugirühm on poliitreklaami taga. Ühtlasi peaksid riikide ametiasutused, erakonnad ja meedia tegema kõik, et kaitsta oma võrgu- ja infosüsteeme küberturvalisusega seotud ohtude eest.

Meetmepakett sisaldab ka ELi andmekaitseõiguse kohaldamise juhiseid ning muudatusettepanekut, millega karmistatakse Euroopa tasandi erakondade rahastamise reegleid. Küberohtudega toime tulemiseks teeb komisjon ettepaneku luua küberturvalisuse pädevuskeskuste võrgustik, et kasutada olemasolevaid rahalisi vahendeid küberturvalisuse alase koostöö, teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise huvides sihipärasemalt ja koordineeritumalt.

Pressikonverentsi vabade ja õiglaste valimiste ning terroristliku veebisisu eemaldamise kohta on võimalik vaadata Eesti aja järgi kl 14:45 veebi ülekandena, klikates lingil “watch EbS LIVE

Pressiteade täismahus: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5681_et.htm

Pressiteade terroristliku veebisisu eemaldamise kohta

Lisateave

Euroopa Liidu olukord 2018 – veebisait

Teabeleht: Vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamine

Komisjoni teatis vabade ja õiglaste Euroopa Parlamendi valimiste kindlustamise kohta

Komisjoni soovitus valimiskoostöö võrgustike, veebisisu läbipaistvuse, küberintsidentide eest kaitsmise ning väärinfo levitamise kampaaniate vastu võitlemise kohta Euroopa Parlamendi valimiste raames.

Komisjoni juhised liidu andmekaitseõiguse kohaldamise kohta valimiste kontekstis

Teabeleht: Eurooplaste isikuandmete kaitsmine valimiste käigus

Ettepanek muuta määrust Euroopa tasandi erakondade rahastamise kohta

Teabeleht: tugeva küberturvalisuse tagamine Euroopas

Komisjoni ettepanek määruse kohta, millega luuakse Euroopa küberturvalisuse tööstusliku, tehnoloogilise ja teadusliku pädevuse keskus ning riiklike koordineerimiskeskuste võrgustik

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis