Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Liidu ja Türgi kokkulepe ebaseadusliku sisserände piiramiseks on andnud tulemusi

15.06.2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud aruandest selgub, et 18. märtsil tehtud ELi ja Türgi avalduse rakendamisel on tehtud edusamme. Samas on edu endiselt ebakindel ning sõltub peamiselt kõikide osaliste poliitilisest sihikindlusest.
/…/
Egeuse mere kaudu ebaseaduslikult Türgist Kreekasse jõudvate inimeste või teekonnal hukkunute arv on järsult ja pidevalt vähenenud. Kui kokkuleppele eelnenud nädalate jooksul ületas Egeuse mere Kreeka saartele jõudmiseks ligikaudu 1740 sisserändajat päevas, siis mais oli keskmiselt 47 ebaseaduslikku piiriületust päevas.

Liikmesriigid on suurendanud jõupingutusi pagulaste ümberasustamiseks, pakkudes selleks seaduslikke ja ohutuid võimalusi. Praeguseks on „üks ühe vastu“ kava alusel Türgist ELi ümber asustatud kokku 511 süürlast. See ületab märkimisväärselt Kreekast Türki tagasisaadetud pagulaste arvu. Pärast 20. aprillil esitatud esimest aruannet on Kreekast Türki tagasi saadetud 462 ebaseaduslikku sisserändajat, kes ei ole varjupaika taotlenud, nende hulgas 31 süürlast.

Lisaks ELi eelarvest eraldatud ühele miljardile eurole on kõik ELi liikmesriigid saatnud rahastamissertifikaadid, millega kaetakse aastateks 2016–2017 lubatud kaks miljardit eurot. Komisjon teeb tihedat koostööd Türgi ametiasutustega, et kiirendada vahendite väljamaksmist ning suve lõpuks loodetakse sõlmida lepinguid ühe miljardi euro väärtuses.

4. mail avaldas komisjon kolmanda eduaruande Türgi viisanõude kaotamise tegevuskava rakendamise kohta ja tegi ettepaneku kaotada viisanõue Türgi kodanikele juhul, kui Türgi ametiasutused peavad kinni lubadusest täita võimalikult kiiresti kõik Türgi viisanõude kaotamise tegevuskava seni täitmata kriteeriumid. Komisjon toetab jätkuvalt Türgit tema püüdlustes need tingimused täita ning kutsub üles võtma vajalikud meetmed võimalikult kiiresti.

Kuigi seni saavutatud edu on ebakindel, kinnitab tänane aruanne, et ELi ja Türgi avaldus on andnud konkreetseid tulemusi koostöös Kreeka ja Türgi ametiasutuste, komisjoni, liikmesriikide ja ELi asutustega, kes on astunud otsustavaid samme avalduse rakendamiseks.

Komisjon esitab kolmanda aruande ELi ja Türgi avalduse täitmise kohta 2016. aasta septembris.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis