Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni uuringu kohaselt on asukohapõhine piiramine e-kaubanduses Euroopas laialt levinud

18.03.2016

Euroopa Komisjoni täna avaldatud uuringust selgub, et asukohapõhine piiramine ehk geoblokeerimine, mis takistab kaupade ja teenuste ostmist teiste liikmesriikide veebipoodidest ning juurdepääsu digitaalsele infosisule, on Euroopa Liidus laialt levinud.

38% uuringus osalenud jaemüüjatest ja 68% digitaalse infosisu pakkujatest vastas, et nad piiravad teistes liikmesriikides asuvate tarbijate juurdepääsu.

„Komisjoni algatatud e-kaubanduse sektori uuringu raames kogutud teave andis kinnitust mitte üksnes sellest, et geoblokeerimine takistab sageli Euroopa tarbijatel kaupade ja digitaalse sisu ostmist teistest Euroopa Liidu liikmesriikidest, vaid ka sellest, et see on osaliselt tingitud tarnijate ja turustajate vahelistes kokkulepetes sisalduvatest piirangutest. Kui turgu mittevalitsev ettevõte ühepoolselt otsustab mitte müüa välismaale, jääb see väljapoole konkurentsiõiguse kohaldamisala. Kui geoblokeerimine on aga tingitud kokkulepetest, peame uurima, kas tegu on konkurentsivastase käitumisega, mida saab käsitleda Euroopa Liidu konkurentsipoliitika vahenditega,” selgitas Euroopa Komisjoni konkurentsivolinik Margrethe Vestager.
2015. aasta mais käivitatud e-kaubanduse sektori konkurentsiuuringu küsitluses osales üle 1400 jaemüüja ja digitaalse infosisu pakkuja. 38% vastanud jaemüüjatest, kes müüvad internetis selliseid tarbekaupu nagu rõivad, kingad, spordikaubad ja tarbeelektroonika, kasutavad asukohapõhist piiramist. Nende toodete puhul tähendab geoblokeerimine peamiselt välismaale tarnimisest keeldumist. Kasutatakse ka välismaistest maksevõimalustest keeldumist ning väiksemas ulatuses ka ümbersuunamist ja veebisaitidele juurdepääsu blokeerimist. Suurem osa sellisest geoblokeerimisest tuleneb jaemüüjate ühepoolsetest äriotsustest, kuid 12% jaemüüjatest teatas siiski, et vähemalt ühe pakutava tootekategooria puhul kasutatakse piiriülest müüki takistavaid lepingulisi piiranguid.
Digitaalse infosisu pakkujatest vastas enamik (68%), et nad piiravad teistes ELi liikmesriikides asuvate kasutajate juurdepääsu. Selle aluseks on peamiselt kasutaja internetiprotokolli (IP) aadress. 59% vastanud sisuteenuse pakkujaist märkis, et tarnijad nõuavad neilt lepingute alusel geoblokeerimist.

E-kaubanduse sektori uuringu eesmärk on koguda turuteavet, et paremini hinnata, kas ja millises ulatuses mõjutavad ettevõtete loodud mis tahes tõkked Euroopa e-kaubanduse turge. Geoblokeerimine on üks uuringus käsitletavatest küsimustest. Täna avaldatud tulemused geoblokeerimise kohta ei tähenda tingimata konkurentsivastase tegevuse esinemist või konkurentsieeskirjade rikkumise menetluste algatamist. Neid kasutatakse komisjoni käimasolevas analüüsis, et teha kindlaks võimalikud konkurentsiprobleemid ja täiendada digitaalse ühtse turu strateegia raames käivitatud meetmeid piiriülest e-kaubandust takistavate tõkete kõrvaldamiseks. Uuringu lõpparuanne peaks valmima 2017. aasta esimeses kvartalis.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis