Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni uue aruande kohaselt toimub põgenike ümberpaigutamine ja ümberasustamine endiselt liiga aeglaselt

18.05.2016

Euroopa Komisjon avaldas täna uue aruande pagulaste ümberpaigutamist ja ümberasustamist käsitlevate kavade rakendamise kohta.

Sellest nähtub, et edasiminek ei ole rahuldav. Märtsis seadis komisjon eesmärgiks paigutada mai keskpaigaks ümber 20 000 inimest, kuid praeguseks on ümberpaigutatute arv vaid 1500.

„Me ei saa seniste tulemustega rahul olla. Peame reageerima kiiresti Kreekas valitsevale keerulisele humanitaarolukorrale ja vältima olukorra teravnemist Itaalias,” sõnas Euroopa Komisjoni rändevolinik Dimitris Avramopoulos. „Samal ajal tuleb kiirendada ümberasustamist, eelkõige Türgist, aga ka sellistest riikidest nagu Liibanon ja Jordaania. Meie hiljutine edu smugeldajate ärimudeli lõhkumisel on püsiv üksnes juhul, kui varjupaigataotlejatele avaneb ka turvaline ja seaduslik tee,” lisas ta.

Viimaste andmete kohaselt viibib Kreeka mandriosas 46 000 varjupaigataotlejat ja sisserändajat ning Kreeka valmistab ette ulatuslikku eelregistreerimist, mis kiirendaks ümberpaigutamist taotlevate isikute identifitseerimist ja lõplikku registreerimist. See suurendab märkimisväärselt nende inimeste hulka, keda on võimalik järgnevatel kuudel ümber paigutada.

Ümberasustamiskavas osalevate riikide andmete kohaselt oli 13. maiks väljastpoolt ELi ümber asustatud 6321 inimest. ELi-Türgi kokkuleppe tulemusena kasvab ümberasustamiste arv Türgist ning alates 4. aprillist on sealt ümber asustatud 177 süürlast. Veel 723 avaldust on juba heaks kiidetud.

Lisateave
Kolmas aruanne ümberpaigutamise ja ümberasustamise kohta
Teabeleht: ümberpaigutamine ja ümberasustamine – ülevaade olukorrast

Pressiteate täistekst

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis