Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni raport rahvastiku vananemist ei karda

11.06.2019
  • Ülalpeetavate ja töötajate suhtarvu mõjutab eelkõige hõive, mitte sisseränne.
  • Pikeneva eluea tõttu on aastaks 2060 umbes 30 protsenti ELi rahvastikust 65+.
  • ELi sisene väljaränne Ida-Euroopa riikidest süvendab nende rahvastikuprobleeme.

Euroopa Komisjon avaldas möödunud nädalal rahvastikuprognoosi stsenaariumid, milles vaadatakse Euroopa tulevikku – kui palju on siin inimesi aastaks 2060 ning millised võiksid olla nende oskused ja haridus.

Raportis otsitakse vastust küsimusele, kas rohkem lapsi või rohkem sisserändajaid aitavad vananeva ühiskonnaga toime tulla. Tulemustest paistab, et varasemad rahvastiku vananemisest tingitud murenoodid on hakanud asenduma tõdemusega, et midagi hullu tegelikult ei juhtugi, vastupidi: inimesed elavad paremini, tervemalt ja kauem.

Loe edasi: postimees.ee