Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni prognoosi kohaselt Eesti majanduse stabiilne kasv jätkub

03.05.2016

Euroopa Komisjoni kevadise majandusprognoosi kohaselt jätkub Euroopa majanduskasv tagasihoidlikus tempos, kuna tema peamiste kaubanduspartnerite tulemused on halvenenud ja mõnede siiani kasvu toetanud tegurite mõju hakkab kaduma. Eesti majanduskasv peaks negatiivsete välismõjude taandudes kiirenema.

Komisjon prognoosib euroala SKP kasvuks 2016. aastal 1,6% ja 2017. aastal 1,8%. 2015. aastal oli see 1,7%. Kogu Euroopa Liidu SKP kasv peaks aeglustuma läinud aasta 2,0%-lt 2016. aastal 1,8%-ni ja kiirenema 2017. aastal taas 1,9%-ni.

„Euroopa majanduse elavnemine jätkub, kuid üleilmne keskkond soodustab seda vähem kui varem. Tulevane majanduskasv sõltub üha rohkem meie endi loodud võimalustest. See tähendab, et tuleb tõhustada struktuurireforme, et lahendada paljudes riikides pikaajalised probleemid, milleks on avaliku ja erasektori kõrge võlatase, haavatavused finantssektoris või konkurentsivõime vähenemine,“ märkis euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Eesti majanduskasv aeglustus 2015. aastal 1,1%-ni, mis kajastas negatiivseid baasefekte elektroonikasektoris, Venemaa järsult vähenenud nõudlust ning madalaid naftahindu, mis vähendasid Eesti põlevkiviõlitööstuse konkurentsivõimet. Täna avaldatud prognoosi kohaselt aga Eesti majanduskasv kahel järgneval aastal kiireneb, ulatudes 2016. aastal 1,9%-ni ja 2017. aastal 2,4%-ni.

Oodata on piirkondliku nõudluse suurenemist, mis sunnib ettevõtjaid tootmisvõimsuse suurendamiseks investeerima. Inflatsiooni suurenemine (2016. aastal 0,8%-ni ja 2017. aastal 2,9%-ni) peaks vähendama eratarbimise suurt panust majanduskasvu, kuid prognoosi kohaselt jääb sisenõudlus endiselt peamiseks kasvumootoriks.

2016. aastal hakkab Eestis eeldatavasti suurenema tööpuudus, kuna töövõimereform ergutab inimesi tööturule naasma. Selle tulemusena võib tööjõus osalemise määr, mis on juba praegu väga kõrge, tõusta 2017. aastal isegi üle 70%. Tööpuuduse määra, mis prognoosi kohaselt kasvab 2017. aastaks 7,7%-ni (2015. aastal 6,2%), suurenemine on tingitud ka kesisest majandustegevusest 2015. aastal.

Euroopa Komisjon ajakohastab oma majandusprognoosi novembris.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis