Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni otsusega investeeritakse Eesti kalandusse 129,6 miljonit eurot

25.08.2015

Euroopa Komisjon võttis eile vastu mahuka investeerimispaketi, mis toob Eesti merendus-, kalandus- ja põllumajandussektorisse aastatel 2014–2020 129,6 miljonit eurot, millest 101 miljonit tuleb Euroopa Liidu vahenditest.

Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahenditest rahastatav rakenduskava on kooskõlas fondi prioriteetide ning Euroopa Liidu ühise kalanduspoliitikaga. Kava toetab ressursitõhusat, innovatiivset, konkurentsivõimelist ja teadmistepõhist kalandust ja vesiviljelust.
„Mul on Eesti merendus- ja kalandusprogrammi vastuvõtmise üle täna väga hea meel. Euroopa Merendus- ja Kalandusfond koos teiste Euroopa Liidu rahastamisvõimalustega saab anda olulise panuse sellesse, et Eesti kalandus, vesiviljelus ja kalandustöötajate kogukond oleksid elujõulised ja arenevad. Rõhuga majanduslikul, keskkondlikul ja sotsiaalsel jätkusuutlikkusel on Eesti rakenduskaval tähtis roll selles, et Eesti kalandussektor oleks tulevikus ressursitõhus ja innovatiivne, et inimestele jätkuks töökohti ning Eesti kalandus kasvaks,“ ütles Euroopa Komisjoni merendus- ja kalandusvolinik Karmenu Vella.

Investeeringute põhirõhk on arukal ja keskkonnahoidlikul kalandusel ja vesiviljelusel, mis toetab ettevõtete majanduslikku vastupidavust ning sektori kasvuvõimalusi. Eelkõige soodustatakse kavaga jätkusuutlikku, innovatiivset ja kasumlikku majandustegevust. Kalandustöötajate ametialase tegevuse lisandväärtuse suurendamise ja mitmekesistamise kaudu toetab rakenduskava ka kalurikogukonna jätkusuutlikku arengut.

Paketi meetmete hulgas on ka kalandus- ja vesiviljeluskogukonna aktiivset tegutsemist toetavad projektid ning muu tegevus, mis aitab piirata kalanduse mõju merekeskkonnale, tagada tasakaalu püügivõimsuse ja kalapüügivõimaluste vahel ning soodustada vesiviljelus- ning töötleva sektori konkurentsivõimet.

Rakenduskava kogumaht on 129,6 miljonit eurot, millest 101 miljonit tuleb Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist. Investeeringutest on 44,2 miljonit ette nähtud kalandus- ja vesiviljelussektori jätkusuutliku arengu toetamiseks; 14,1 miljonit ühtse kalanduspoliitika rakendamise edendamiseks, 27,8 miljonit tööhõive ja territoriaalse ühtekuuluvuse suurendamiseks; 32,5 miljonit turundamiseks ja töötlemiseks; 7,8 miljonit tehnilise abi andmiseks. Ülejäänud vahenditest rahastatakse Euroopa Liidu integreeritud merenduspoliitikaga seotud meetmeid.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis