Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni ning Balti riikide ja Poola energiaministrite kohtumisel kinnitati poliitilist tahet sünkroniseerida Balti riikide elektrivõrk Lääne-Euroopa mandriosa energiasüsteemiga

19.12.2017

18.12.2017

Täna leppisid energialiidu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident Maroš Šefčovič, kliimameetmete ja energiapoliitika volinik Miguel Arias Cañete ning Eesti energiavaldkonna minister Kadri Simson, Läti minister Arvils Ašeradens, Leedu minister Žygimantas Vaičiūnas ja Poola minister Krzysztof Tchórzewski Brüsselis toimunud kohtumisel kokku edasises tegevuses, et leida hiljemalt 2018. aasta mai lõpuks parim lahendus Balti riikide elektrivõrgu sünkroniseerimiseks Euroopa mandriosa energiasüsteemiga.

Osalised avaldasid heameelt pärast 2017. aasta septembris toimunud viimast kohtumist tehtud edusammude üle ning tõid välja, et Eesti, Läti, Leedu ja Poola põhivõrguettevõtjad ning Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustik (ENTSO-E) on algatanud viimased vajalikud tehnilised uuringud süsteemi dünaamika ja stabiilsuse analüüsimiseks. Nad rõhutasid veel kord, kui oluline on viia kõik tehnilised uuringud lõpule hiljemalt 31. maiks 2018.

President Jean-Claude Junckeri juhitav komisjon on alates oma ametiaja algusest võtnud endale kohustuseks töötada strateegiliste energiataristuprojektide elluviimise nimel ja käsitleda erinevaid aspekte Läänemere piirkonna energiasüsteemide eraldatuse lõpetamiseks, kindlustades piirkonna integreerimise Euroopa Liidu energiaturuga. See hõlmab eesmärki tagada Baltimaade elektrivõrkude sünkroniseerimine.

Baltimaade piirkond, mis varem oli ühendamata energiasaar, on nüüd Euroopa partneritega ühendatud hiljuti rajatud elektriliinide kaudu: Baltimaid ühendab Poolaga LitPol Link, Rootsiga NordBalt ja Soomega Estlink. Need projektid said võimalikuks ja viidi ellu tänu ELi toetusele. Ent ajaloolistel põhjustel töötab Balti riikide elektrivõrk ikka veel sünkroonselt Venemaa ja Valgevene ühendelektrisüsteemiga.

Kolme Balti riigi elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga on energialiidu eesmärkide saavutamise jaoks otsustava tähtsusega. Euroopa Komisjon soovib Balti riike selles küsimuses toetada. Kõnealust eesmärki nimetati taas kord komisjoni 23. novembri 2017.aasta teatises „Euroopa energiavõrkude tugevdamine“.

Baltimaade elektrivõrgu sünkroniseerimine Euroopa mandriosa võrguga on Baltimaade ja ELi jaoks lähiaastatel üks energiavaldkonna tähtsamaid küsimusi. Asjaomased võrgu tugevdamise meetmed on lisatud ühishuviprojektide loetellu, mille komisjon võttis vastu 23. novembril 2017. Ühishuviprojektid on olulised taristuprojektid, eelkõige piiriülesed projektid, mille abil ühendatakse ELi riikide energiasüsteemid. Nende abil on ELil võimalik saavutada oma energiapoliitika ja kliimavaldkonna eesmärgid: tagada taskukohane, kindel ja säästev energia kõigile kodanikele.

Lisateave

MEMO/17/5316Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidDE•••

Energialiit

Läänemere energiaturu ühendamise tegevuskava (BEMIP)Otsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Euroopa energiavõrkude tugevdamine

Eesti, Läti, Leedu ja Poola riigipeade ja valitsusjuhtide ning Euroopa Komisjoni presidendi ühisdeklaratsioonLäänemere piirkonna gaasivõrkude eraldatuse lõpetamise kohta

Teadusuuringute Ühiskeskuse uuringOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••: „Integration of the Baltic States into the EU electricity system“ (Balti riikide integreerimine ELi elektrisüsteemi (kommenteeritud kokkuvõte))

Pressiteate täistekstOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis