Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjoni hinnangul vastab Eesti järgmise aasta eelarvekava ELi eelarve-eeskirjadele

17.11.2016

16.11.2016

Euroopa Komisjon avaldas täna igasügisese majanduspaketi, millega pannakse paika ELi majanduslikud ja sotsiaalsed prioriteedid järgmiseks aastaks ning antakse hinnang liikmesriikide 2017. aasta eelarvekavadele. Sellega sai alguse järgmine majanduse juhtimise tsükkel ehk Euroopa poolaasta.

Täna algav 2017. aasta Euroopa poolaasta saab Euroopa jaoks olema otsustav majandusliku ja sotsiaalse pöörde tegemiseks. Ma usun, et me saame sellega hakkama. Seepärast soovitab komisjon täna järgida positiivset eelarvepoliitikat, et toetada majanduse taastumist ja rahapoliitikat, mida juurutab Euroopa Keskpank, kes ei peaks seda koormat üksi kandma. Iga liikmesriik peaks oma osa andma: investeeringute tegemiseks võimelised riigid peaksid investeerima rohkem ning väiksema eelarvepoliitilise manööverdamisruumiga riigid peaksid samas jätkama reformide läbiviimist ja majanduskasvu soodustavat eelarve konsolideerimist,“ märkis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Euroopa Liidu SKP on praegu suurem kui enne kriisi, tööpuudus väheneb ja investeeringute maht on hakanud jälle kasvama, kuid majanduse taastumine on siiski väga habras. Komisjon kutsub liikmesriike üles kahekordistama oma jõupingutusi investeeringute edendamisel, struktuurireformide jätkamisel ja vastutustundliku eelarvepoliitika tagamisel, keskendudes seejuures sotsiaalsele õiglusele ja kaasavamale majanduskasvule.

Vaadates eelkõige euroala, rõhutab komisjon vajadust positiivsema eelarvepoliitika järele euroalal tervikuna, et ületada aeglase majanduskasvu ja madala inflatsiooni risk. Sellise eelarvepoliitika järgimiseks peab euroala kehtestama kollektiivsema lähenemisviisi, mis võtaks arvesse riikide erinevat olukorda. Eelarve-eesmärke varuga täitvad liikmesriigid võiksid kasutada eelarvepoliitilist manööverdamisruumi sisenõudluse ja tootlikkust suurendavate investeeringute toetamiseks, sh kasutades Euroopa investeerimiskava võimalusi. Liikmesriigid, kes peavad ELi eelarve-eeskirjade kohaselt tegema täiendavaid kohandusi, peaksid tagama eelarve-eeskirjade järgmise 2017. aastal. Liikmeriigid, kelle suhtes kohaldatakse parandusmeetmeid, peavad tagama ülemäärase eelarvepuudujäägi õigeaegse korrigeerimise, sealhulgas kehtestama eelarvepuhvrid ettenägematuteks olukordadeks.

Komisjon on lõpetanud ka euroala liikmesriikide 2017. aasta eelarvekavade hindamise, keskendudes sellele, kuidas nad täidavad ELi eelarve-eeskirjade ehk stabiilsuse ja kasvu pakti nõudeid. Mitmel juhul leiab komisjon, et eelarve kavandatud kohandamine on väiksem kui eeskirjades nõutu või esineb selline oht. Eesti kuulub koos Saksamaa, Luksemburgi, Slovakkia ja Hollandiga nende viie riigi hulka, kelle 2017. aasta eelarvekavad on ELi eelarve-eeskirjadega kooskõlas.

Euroopa Komisjoni poolt täna avaldatud dokumendid:
Eelarvekavad, komisjoni arvamused ja komisjoni talituste töödokumendid
Iga-aastane majanduskasvu analüüs 2017
Häiremehhanismi aruanne 2017
Euroala käsitlev soovitus 2017
Eelarvepoliitikat käsitlev teatis
Ühise tööhõivearuande kavand 2017
Euroala eelarvekavasid käsitlev teatis
Eelarvekavasid käsitleva teatise lisa

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis