Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon võttis vastu Euroopa julgeoleku tegevuskava aastateks 2015-2020

29.04.2015

Euroopa Komisjon tegi eile õhtul teatavaks Euroopa julgeoleku tegevuskava aastateks 2015–2020, et tõhustada liikmesriikide koostööd julgeolekuohtude tõkestamisel ja tugevdada ühist tegevust võitluses terrorismi, organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevuse vastu.

Tegevuskavaga on ette nähtud konkreetsed vahendid ja meetmed ühistegevuse edendamiseks ning kõige tõsisemate ohtude tõhusamaks tõkestamiseks.

Hiljutisi terrorirünnakuid Euroopa kodanike ja väärtuste vastu on koordineeritud piiriüleselt. Kuigi sisejulgeoleku tagamine on eelkõige liikmesriikide ülesanne, ei ole üksikute liikmesriikide iseseisev tegevus piiriüleste probleemide puhul tulemuslik. Ka hiljutine Eurobaromeetri uuring näitab, et kodanikud tunnevad julgeoleku pärast üha enam muret. Selliste isikute osakaal, kes peavad terrorismi peamiseks julgeolekuohuks ELis, on suurenenud keskmiselt 33%-lt 2013. aastal praeguseks 49%-le. Seepärast peab EL tegutsema selle nimel, et suurendada usaldust ning hõlbustada koostööd, teabevahetust ja ühistegevust.

Komisjoni esimene asepresident Frans Timmermans ütles: „Terrorism, organiseeritud kuritegevus ja küberkuritegevus on keerulised ja muutuvad julgeolekuohud, mis ei tunne piire. Seepärast on aeg Euroopa kodanikel töötada paremini ja ühtsemalt, et muuta meie elu turvalisemaks. ELi ühise tegevuskavaga soovime tõhustada riiklike ametiasutuste koostööd ja suurendada vastastikust usaldust.”

Rände, siseasjade ja kodakondsuse volinik Dimitris Avramopoulos lisas: „Ei ole julgeolekut ilma vabaduseta ega ka vabadust ilma julgeolekuta. Komisjon võtab juhtrolli ja esitab ELi julgeoleku tegevuskava, milles keskendutakse valdkondadele, kus Euroopa Liit saab midagi tõepoolest ära teha.”

EL on välja töötanud mitmed vahendid, et aidata liikmesriikide õiguskaitseasutusi võitluses kuritegevuse ja terrorismi vastu. Tõhusam ja ühtsem töö keskendub kolme kõige suurema ohu tõkestamisele: terrorismi ärahoidmine ja radikaliseerumise tõkestamine; võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu; võitlus küberkuritegevuse vastu.   Peamised meetmed puudutavad radikaliseerumise tõkestamist, terrorismi käsitleva raamotsuse ajakohastamist, kurjategijate rahastamise piiramist, koostöö edendamist IT-sektoriga, tulirelvi käsitleva õigusraamistiku tugevdamist, küberkuritegevuse vastu võitlemise vahendite tõhustamist ning Europoli suutlikkuse suurendamist.

Lisainfo: Euroopa Komisjoni pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis