Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon toetab Eleringi Balticconnectori rajamist

20.12.2016

Elering sõlmis Euroopa Komisjoniga gaasiühenduse Balticconnector teise osa kaasrahastamislepingu, mille eesmärk on Läti-suunalise gaasiühenduse võimsuse suurendamine ja kahesuunaliseks muutmine.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et kogu projekti 287 miljoni euro suurune finantseering on paigas ja 2017. aastal alustatakse reaalsete ehitustöödega nii Läti suunas kui trassil Kiili-Pakrineeme, et ühendus 2020. aastaks valmis ehitada.

Balticconnectori kogumaksumus on 287 miljonit eurot, millest 37 miljonit eurot kulub Eesti ja Läti vahelise ühenduse tugevdamisele, mis kindlustab Balticconnectori võimsuse täismahus ärakasutamise.

Loe edasi: uudised.err.ee