Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku lihtsustada väljastpoolt ELi tulevatele kvalifitseeritud töötajatele mõeldud sinise kaardi süsteemi

08.06.2016

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku ajakohastada eeskirju, mida kohaldatakse väljastpoolt Euroopa Liitu tulevate kõrgelt kvalifitseeritud töötajate suhtes, et aidata Euroopa ettevõtjatel meelitada ligi kvalifitseeritud ja andekaid inimesi kogu maailmast.

2009. aastal vastu võetud ELi sinise kaardi süsteem on seni osutunud ebapiisavaks ja ebaatraktiivseks. Selle kasutust vähendavad piiravad vastuvõtutingimused ning paralleelsete riiklike eeskirjade, tingimuste ja menetluste olemasolu.

Uue ettepanekuga luuakse ühtne ELi süsteem, millega asendatakse kvalifitseeritud tööjõudu käsitlevad paralleelsed riiklikud süsteemid, et pakkuda kaardi taotlejatele ja tööandjatele rohkem selgust ning muuta süsteem nähtavamaks ja konkurentsivõimelisemaks.

Süsteem parandab ELi-sisest liikuvust, võimaldades muu hulgas lühemaid kui 80 päeva pikkuseid ärireise liikmesriikidesse, kes sinise kaardi süsteemi rakendavad.

Samuti langetatakse palgakünnist, tekitades paindliku vahemiku, mille piires liikmesriigid võivad kohandada künnist vastavalt oma tööturu oludele. Ühtlasi näeb süsteem ette sobivamad tingimused hiljuti kooli lõpetanud kolmandate riikide kodanikele ja töötajatele tööjõupuuduses olevates piirkondades.

Uue süsteemi kohaselt võivad sinist kaarti taotleda ka rahvusvahelise kaitse saanud kõrgelt kvalifitseeritud isikud.

Ettepanek suurendab nii sinise kaardi omanike õigusi (võimaldades pikaajalise elamisloa kiiremat saamist ning vahetumat ja paindlikumat juurdepääsu tööturule) kui ka nende pereliikmete õigusi (tagades neile kohese ühinemise ELi sinise kaardi omanikuga).

Uue sinise kaardi süsteemi positiivne mõju majandusele oleks hinnanguliselt 1,4–6,2 miljardit eurot aastas, mis tuleks täiendavalt ELi tööle saabuvalt kõrgelt kvalifitseeritud tööjõult.

Sinise kaardi süsteemi ei kohalda Ühendkuningriik, Iirimaa ja Taani.

Lisaks sinise kaardi süsteemi ajakohastamist käsitlevale ettepanekule esitas komisjon täna ka tegevuskava liikmesriikide toetamiseks kolmandate riikide kodanike majanduslikul ja sotsiaalsel integreerimisel. Esitatud poliitilise raamistiku ja tugimeetmete eesmärk on aidata liikmesriikidel veelgi arendada ja tugevdada oma riiklikku integratsioonipoliitikat.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis