Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tahab teha uuendusliku tervisetehnoloogia patsientidele kiiremini kättesaadavaks

31.01.2018

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku tõhustada Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist koostööd tervisetehnoloogia hindamisel. Suurema läbipaistvusega tagatakse patsientidele juurdepääs teabele neile kasu tuua võiva uue tehnoloogia kliinilise lisaväärtuse kohta. Hindamiste arvu suurendamine võib muuta tõhusad uuenduslikud tervishoiuvahendid patsientidele kiiremini kättesaadavaks. Liikmesriikide ametiasutused aga saavad riiklikke tervishoiusüsteeme hõlmava poliitika väljatöötamisel lähtuda usaldusväärsematest tõenditest. Peale selle ei pea tootjad enam eraldi arvesse võtma igas eri riigis kohaldatavat korda.

Komisjoni asepresidendi Jyrki Kataineni sõnul edendatakse tervisetehnoloogia hindamise alase tõhusama koostööga ELi tasandil innovatsiooni ja parandatakse meditsiinitööstuse konkurentsivõimet. „Tervishoiusektor on meie majanduse oluline osa, selle arvele langeb umbes 10% ELi SKPst. Teeme ettepaneku kehtestada õigusraamistik, mis toob kasu patsientidele kõikjal Euroopas ning millega ühtlasi edendatakse innovatsiooni, soodustatakse kvaliteetse uuendusliku meditsiinitehnoloogia kasutuselevõttu ja parandatakse tervishoiusüsteemide kestlikkust kõikjal ELis,” märkis asepresident.

Kavandatav tervisetehnoloogia määrus hõlmab uusi ravimeid ja teatavaid uusi meditsiiniseadmeid ning loob aluse nendes valdkondades tehtava kliinilise ühishindamise alaseks püsivaks koostööks ELi tasandil. Liikmesriikidel avaneb võimalus kasutada ühiseid tervisetehnoloogia hindamise vahendeid, meetodeid ja korda kõikjal ELis ning teha koostööd järgmises neljas valdkonnas: kliiniline ühishindamine, mille puhul keskendutakse kõige uuenduslikumatele tervisetehnoloogialahendustele, mille võimalik mõju patsientidele on suurim; teaduslikud ühiskonsultatsioonid, mille käigus lahenduste väljatöötajad saavad küsida tervisetehnoloogia hindamise asutustelt nõu; kujunemisjärgus tervisetehnoloogialahenduste tuvastamine paljutõotavate lahenduste varajaseks kindlakstegemiseks ning jätkuv vabatahtlik koostöö muudes valdkondades.

Iga üksik ELi riik vastutab jätkuvalt tervisetehnoloogia mittekliiniliste (nt majanduslike, sotsiaalsete ja eetiliste) aspektide hindamise ning hinda ja hüvitamist käsitlevate otsuste tegemise eest.

Ettepanekut arutavad nüüd Euroopa Parlament ja nõukogu. Kui kavandatav määrus vastu võetakse, hakatakse seda eeldatavalt kohaldama kolm aastat pärast jõustumist.

Komisjoni tänane ettepanek on jätk enam kui 20 aasta pikkusele vabatahtlikule koostööle ning ELi tugevamat koostööd selles valdkonnas toetab suur hulk sidusrühmi, kes on huvitatud patsientide õigeaegsest juurdepääsust uuendustele. Komisjoni avaliku konsultatsiooni raames vastanud sidusrühmad ja kodanikud toetasid algatust ülekaalukalt: neist peaaegu kõik (98%) tunnistasid tervisetehnoloogia hindamise kasulikkust ja 87% nõustus sellega, et ELi koostööd tervisetehnoloogia hindamise valdkonnas tuleks jätkata ka pärast 2020. aastat.

Lisateave:

Küsimused ja vastused: komisjoni ettepanek tervisetehnoloogia hindamise kohtaOtsige eelneva lingi olemasolevaid tõlkeidEN•••

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis