Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tahab suurendada rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise läbipaistvust

12.04.2016

Euroopa Komisjon esitas täna ettepaneku suurendada suurte rahvusvaheliste ettevõtete aruandekohustust maksuküsimustes. Selle kohaselt peaksid Euroopa Liidus tegutsevad rahvusvahelised ettevõtted, mille kogutulu ületab 750 miljonit eurot aastas, hakkama avaldama olulisimat teavet selle kohta, kus nad ELis tulu teenivad ja kus makse maksavad.

„Meie majandus ja ühiskond põhinevad õiglasel maksusüsteemil. See põhimõte kehtib nii eraisikute kui ka ettevõtete puhul. Sellegipoolest maksavad mõned keerukat maksukorraldust kasutavad rahvusvahelised ettevõtted praegu peaaegu kolmandiku võrra vähem makse kui äriühingud, kes tegutsevad vaid ühes riigis. Meie ettepanek läbipaistvuse suurendamiseks aitab muuta äriühingud vastutustundlikumaks. See edendab õiglasemat konkurentsi äriühingute vahel, olenemata nende suurusest,” märkis  finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu volinik Jonathan Hill.

Samu eeskirju kohaldataks ka väljaspool Euroopa Liitu asutatud, kuid Euroopas tegutsevate rahvusvaheliste ettevõtete suhtes. Teave tuleb avaldada iga ELi liikmesriigi kohta, kus äriühing tegutseb, samuti selliste maksujurisdiktsioonide kohta, kes ei järgi hea maksuhaldustava nõudeid (nn maksuparadiisid). Lisaks peavad äriühingud avaldama koondandmed väljaspool ELi makstud maksude kogusumma kohta.

Selline kohustuslik avalik aruandlus riikide lõikes võimaldab kodanikel rahvusvaheliste ettevõtete maksukäitumist kontrollida. See omakorda õhutab äriühinguid maksma makse seal, kus nad kasumit teenivad.
Eelnõu esitatakse nüüd Euroopa Parlamendile ja ELi nõukogule ning pärast selle vastuvõtmist peavad kõik liikmesriigid uued õigusnormid oma siseriiklikku õigusesse üle võtma.

Lisateave:
MEMO rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise läbipaistvuse eeskirjade kohta
Teatis rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise läbipaistvuse eeskirjade kohta

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis