Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon tahab ajakohastada audiovisuaalteenuste eeskirju

25.05.2016

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada Euroopa Liidu ühtseid audiovisuaalteenuste eeskirju, et luua õiglasem ettevõtluskeskkond, soodustada Euroopa päritoluga filmide levitamist, kaitsta lapsi ja võidelda paremini vaenuõhutuse vastu.

Kõnealune ettepanek kajastab ka komisjoni uut lähenemisviisi veebiplatvormidele, nagu internetipõhised kauplemiskohad, otsingumootorid, maksesüsteemid, sotsiaalmeedia, videote ja sisu jagamise saidid.

„Soovin, et internetiplatvormid, audiovisuaal- ja loomesektor oleksid digitaalmajanduse liikumapanevateks jõududeks. Tarbetud või aegunud eeskirjad ei tohi nende arengut takistada. Nad vajavad tänapäevasest ja õiglasest õiguskeskkonnast tulenevat kindlust,“ selgitas digitaalse ühtse turu eest vastutav asepresident Andrus Ansip. Tema sõnul ei ole kavas muuta olemasolevaid eeskirju, mis toimivad, nagu veebiteenuse osutajate vastutusega seotud õigusnormid. Küll tähendab see vajaduse korral traditsiooniliste sektorite, nagu ringhääling, vähemat reguleerimist või teatavate kohustuste laiendamist platvormidele ja teistele digitaalsetele osalejatele, et kasutajaid paremini kaitsta ning tagada võrdsed võimalused.

Euroopa Komisjoni tänase ettepaneku kohaselt peavad videote jagamise platvormid kaitsma alaealisi kahjuliku sisu eest (nt pornograafia ja vägivald) ning kõiki kodanikke vaenu õhutamise eest. Selleks võib muu hulgas kasutada vahendeid, millega kasutajad saavad teatada kahjulikust sisust ja seda märgistada, ning vanuse kontrollimise ja vanemliku kontrolli süsteeme.

Praegu investeerivad Euroopa telesaadete edastajad originaalsisusse umbes 20% oma tulust ja tellitavate teenuste osutajad alla 1% oma tulust. Komisjon soovib, et telesaadete edastajad pühendaksid jätkuvalt vähemalt pool eetriajast Euroopa päritolu toodangule ning kohustab tellitavate teenuste osutajaid tagama, et vähemalt 20% nende filmikataloogist moodustaks Euroopa päritolu teosed. Lisaks saavad liikmesriigid paluda oma riigis kättesaadavate tellitavate teenuste osutajatel osaleda Euroopa päritoluga teoste rahastamises.

Uute eeskirjadega võimaldatakse ka ringhäälinguorganisatsioonidele suuremat paindlikkust seoses reklaamiga. Säilitatakse piirang, mille kohaselt ei tohi reklaam moodustada rohkem kui 20% kogu saateajast ajavahemikus 7.00–23.00, kuid praeguse 12 minuti asemel tunnis saavad ringhäälinguorganisatsioonid vabamalt kogu päeva lõikes valida, millal reklaami näidata.

 

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis