Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon suurendab jõupingutusi, et võidelda ebaseadusliku veebisisuga

28.09.2017

Euroopa Komisjon esitas täna veebiplatvormidele mõeldud suunised ja põhimõtted selle kohta, kuidas tõhustada vihkamisele, vägivallale ja terrorismile õhutava ebaseadusliku sisu ennetamist, avastamist ja eemaldamist.

Terroristliku sisuga materjali ning vägivallale ja vihkamisele õhutava veebisisu üha laialdasem kättesaadavus ja levik on tõsine oht ELi kodanike julgeolekule ja turvalisusele. Samuti õõnestab see kodanike usaldust veebikeskkonna vastu, mis on innovatsiooni, majanduskasvu ja töökohtade loomise oluliseks liikumapanevaks jõuks.

Euroopa Komisjoni asepresidendi Andrus Ansipi sõnul pakub komisjon ebaseadusliku veebisisu probleemile toimivat ja kogu ELi hõlmavat lahendust. „Tihedas koostöös õiguskaitse ja kodanikuühiskonnaga teeme kohustuste täitmise veebiplatvormide jaoks lihtsamaks. Meie suuniste hulgas on kaitsemeetmed liigagara kustutamise ärahoidmiseks ning nendega on tagatud läbipaistvus ja põhiõiguste, nagu sõnavabaduse, kaitse,“ märkis asepresident Ansip.

Esimese sammuna tõhusas võitluses ebaseadusliku veebisisuga pakub komisjon välja ühised vahendid, millega on võimalik sellist sisu kiiresti ja ennetavalt tuvastada ja eemaldada ning vältida selle uuesti üleslaadimist. Muu hulgas peaksid veebiplatvormid tegema tihedamat koostööd riiklike ametiasutustega ja looma kontaktpunktid, mille kaudu on võimalik nendega ebaseadusliku veebisisu eemaldamiseks kiiresti ühendust võtta. Avastamise kiirendamiseks kutsutakse veebiplatvorme üles tegema tihedat koostööd usaldusväärsete teavitajatega, st spetsialistidega, kellel on eriteadmised selle kohta, mida ebaseaduslik sisu endast kujutab. Lisaks sellele tuleks luua lihtne mehhanism, mille kaudu veebikasutaja saab teatada ebaseaduslikust sisust, ja investeerida automatiseeritud tuvastamise tehnoloogiatesse.

Ebaseaduslik sisu tuleks eemaldada võimalikult kiiresti ja eemaldamisele võidakse seada konkreetsed tähtajad juhul, kui tegu on tõsise ohuga, näiteks terroriaktile õhutamise korral. Komisjon kavatseb kindlaksmääratud tähtaegade küsimust analüüsida. Platvormid peaksid kasutajatele oma veebisisu poliitikat selgitama ja esitama läbipaistvusaruanded, kus on üksikasjalikult ära toodud saadud teadete arv ja liik. Samuti peaksid internetiettevõtjad kehtestama kaitsemeetmed liigagara kustutamise vältimiseks.

Platvormid peaksid võtma meetmeid, et veenda kasutajaid loobuma ebaseadusliku sisu korduvast üleslaadimisest. Kord juba kustutatud sisu uuesti üleslaadimise vältimiseks soovitab komisjon tungivalt jätkata automatiseeritud vahendite kasutamist ja väljatöötamist.

Tänane teatis on esimene samm ja see, mis järgneb, sõltub veebiplatvormide võetavatest meetmetest suuniste rakendamisel. Et tagada ebaseadusliku veebisisu kiire ja ennetav avastamine ja eemaldamine, jälgib komisjon hoolikalt järgnevate kuude jooksul veebiplatvormide tehtavaid edusamme ja hindab lisameetmete, sealhulgas võimalike olemasolevat õigusraamistikku täiendavate seadusandlike meetmete vajadust. See töö viiakse lõpule 2018. aasta maiks.

Lisateave

Küsimused ja vastused

Veebivahendajate vastutus

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni esindus Eestis