Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon plaanib üleeuroopalist teaduspilve

19.04.2016

Euroopa Komisjon teatas algatusest luua kontinendiülene teaduspilv, millega antakse Euroopa 1,7 miljoni teadlase ja 70 miljoni teadus- ja tehnoloogiaspetsialisti käsutusse virtuaalne keskkond, kus nad saavad olenemata valdkonnast ja riigipiirist andmeid talletada, jagada ning taaskasutada.

Seda toetab Euroopa andmetaristu, mille jaoks võetakse kasutusele pilves talletatud suurtele andmekomplektidele juurdepääsuks ja nende töötlemiseks vajalikud lairibavõrgud, hiiglaslikud talletusressursid ja superarvutirakendused.

Euroopa Komisjoni ettepanekute paketi eesmärk on aidata kooskõlastada riiklikke ja piirkondlikke tööstuse digitaliseerimise algatusi, et soodustada liikmesriikide, tööstuse ja sotsiaalpartnerite vahelist dialoogi.

Samuti soovib komisjon suurendada investeeringuid EL-i avaliku ja erasektori partnerlustesse ning kavatseb investeerida 500 miljonit eurot kogu ELi hõlmavasse digitaalse innovatsiooni keskuste võrku, kus ettevõtjad saavad nõu küsida ja digitaalseid uuendusi katsetada.

Komisjoni teatel luuakse mastaapsed katseprojektid, et soodustada asjade interneti, kõrgelt arenenud tootmise ning tehnoloogia kasutamist arukates linnades ja kodudes, võrguühendusega autodes ja mobiilsetes tervishoiuteenustes.

Samuti on komisjonil kavas võtta vastu õigusaktid, mis toetavad vaba andmevoogu ning täpsustavad, kellele kuuluvad andurite ja nutiseadmete genereeritud andmed.

 

Loe edasi: uudised.err.ee