Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon määras kindlaks digitaalse ühtse turu strateegia prioriteetsed tegevusvaldkonnad

26.03.2015

Euroopa Komisjon pidas täna esimese arutelu mais esitatava digitaalse ühtse turu strateegia üle ning määras kindlaks peamised valdkonnad, millega komisjon hakkab tegelema, et jõuda nii tarbijatele kui ka ettevõtjatele kasulike tulemusteni.

Prioriteetideks on parandada tarbijate ja ettevõtjate juurdepääsu digitaalsetele kaupadele ja teenustele, kujundada digitaalsete võrkude ja teenuste jaoks soodne keskkond ning luua pikaajalise kasvupotentsiaaliga Euroopa digitaalmajandus ja -ühiskond.

Digitaalse ühtse turu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi sõnul tuleb kõrvaldada kõik interneti kasutamist piiravad takistused. „Inimeste jaoks peab olema piiride ületamine veebis sama lihtne kui päris elus. Innovatiivsetel ettevõtjatel tuleb aidata kasvada ELi-ülesteks, mitte aheldada neid koduturu külge. See ei saa olema kerge, kuid peame asuma töö kallale ambitsioonikalt. Euroopa peaks kasutama täies ulatuses ära digitaalajastu pakutavad võimalused: paremad teenused, suurem osalemine ja uued töökohad.”

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna voliniku Günther H. Oettingeri sõnul ei saa Euroopa olla digitaalrevolutsiooni eesotsas, kui telekommunikatsiooniteenuseid, autoriõiguseid, IT-turvalisust ja andmekaitset reguleerivad õigusaktid on 28 liikmesriigis erinevad. „Me vajame Euroopa turgu, mis aitab uutel ärimudelitel edeneda, alustavatel ettevõtetel kasvada ja tööstusel kasutada ära asjade interneti võimalusi. Ka inimesed ise peavad investeerima oma IT-alastesse oskustesse, olgu need siis seotud töö või vaba ajaga.”

Kolme paikapandud prioriteedi raames püütakse hõlbustada piiriülest e-kaubandust. Samuti asutakse võitlema asukohapõhise piiramisega, püütakse lihtsustada käibemaksukorraldust ning ajakohastatakse autoriõiguse alaseid norme.

Kiire internetiühenduse ja turvaliste võrkude tagamiseks tuleb soodustada investeeringuid taristusse. Selleks vaatab komisjon läbi telekommunikatsiooni- ja meediavaldkonna õigusnormid, et need vastaksid tuleviku vajadustele. Lisaks püütakse ühtlasemaks muuta spektrihaldust ning parandada usaldust internetipõhiste teenuste vastu. Usaldusega on seotud isikuandmete kaitse ning sellega seoses tuleks kiiresti vastu võtta andmekaitse määrus.

Pikaajalise kasvupotentsiaaliga Euroopa digitaalmajanduse ja -ühiskonna loomiseks tahab komisjon aidata kõikidel tööstussektoritel integreerida uued tehnoloogiad ja minna üle arukatele tööstuslikele süsteemidele („Tööstus 4.0”). Andmemajanduse, suurandmete ja pilvandmetöötluse potentsiaali parema kasutamise huvides tuleb lahendada omandiõiguse, andmekaitse ja standarditega seotud küsimused ning parandada inimeste digioskusi.

Lisateave

Milline on teie riigi digiarengu tase? Värsked andmed näitavad, mida tuleb digitaalse Euroopa nimel veel teha.

Digitaalse ühtse turu eest vastutava asepresidendi Andrus Ansipi veebisait

Euroopa digitaalset tegevuskava käsitlev veebisait

Pressiteate täistekst


Allikas:
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis