Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon kutsub noori liituma Euroopa solidaarsuskorpusega

08.12.2016

Euroopa Komisjon käivitas täna Euroopa solidaarsuskorpuse, mille mõte on pakkuda noortele uusi võimalusi osaleda vabatahtlikus tegevuses, et aidata lahendada probleemseid olukordi kogu Euroopa Liidus. Osalemisest ei saa kasu üksnes noored, vaid see aitab erinevatele probleemidele ja kriisidele reageerimisel ka riiklikke ja kohalikke asutusi, vabaühendusi ja ettevõtteid.

Euroopa solidaarsuskorpus loob võimalusi noortele inimestele, kes on nõus ühiskonda sisuliselt panustama ning näitama üles solidaarsust – see on midagi, mida maailmas ja Euroopa Liidus peaks rohkem olema. Minu jaoks on see alati olnud Euroopa Liidu põhiväärtus. Need ei ole aluslepingud ega tööstus- ja majandushuvid, mis meid ühendavad, vaid meie väärtused. Ja just vabatahtlikena töötavad inimesed on need, kes päev-päevalt Euroopa väärtusi ellu rakendavad,“ märkis Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker.

Euroopa solidaarsuskorpusega saavad alates tänasest liituda noored vanuses 17–30 aastat, registreerudes aadressil https://europa.eu/youth/SOLIDARITY_et. Vanuse alampiir projektides osalemiseks on 18 aastat. Eesmärgiks on seatud, et 2020. aasta lõpuks oleks Euroopa solidaarsuskorpusega liitunud 100 000 noort.

Osaleda saab erinevates tegevustes paljudes valdkondades, näiteks haridus, tervishoid, sotsiaalne integratsioon, abi toidu jagamisel, elamispinna ehitus, rändajate ja pagulaste vastuvõtmine, toetamine ja integreerimine, keskkonnakaitse ja loodusõnnetuste ennetamine.

Osalejad viiakse kokku vabaühenduste, kohalike ja riiklike ametiasutuste või eraettevõtetega, kes vajavad oma tegevuses tuge, ning nad võidakse suunata projekti juurde kas vabatahtlikuna või praktikale, õpipoisiõppesse või tööle. Projektide kestus on nende olemusest sõltumata 2 kuni 12 kuud.

Noored, kes soovivad Euroopa solidaarsuskorpusega liituda, peavad registreerumisel nõustuma Euroopa solidaarsuskorpuse ülesannete ja eesmärkide kirjelduse ning põhimõtetega. Kõik osalevad organisatsioonid peavad ühinema Euroopa solidaarsuskorpuse hartaga, milles sätestatakse nende õigused ja kohustused solidaarsusprojekti erinevate etappide vältel.

Komisjon tutvustas täna ka muid meetmeid, mille eesmärk on suurendada noorte tööhõivet, parandada ja ajakohastada haridust, suunata rohkem investeeringuid noorte oskustesse ning pakkuda paremaid võimalusi välismaal õppimiseks.

Lisateave
Küsimused ja vastused teatise „Investeerimine Euroopa noortesse“ kohta
Küsimused ja vastused Euroopa solidaarsuskorpuse kohta
Euroopa solidaarsuskorpuse veebisait

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis