Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon kindlustab üleminekut puhtale energeetikale

01.12.2016

30.11.2016

Euroopa Komisjon tutvustas täna oma puhta energeetika meetmepaketti, mille eesmärk on seada esikohale energiatõhusus, saavutada juhtpositsioon taastuvenergia alal ja tagada tarbijatele energia eest õiglane hind. Selle abil loodetakse säilitada Euroopa Liidu konkurentsivõime olukorras, kus puhtale energeetikale üleminek on muutmas ülemaailmset energiaturgu.

Tarbijad on tulevikus energiaturul aktiivsed osalejad, neil on kogu ELis rohkem valikuid, juurdepääs taastuvenergia hinnavõrdlusvahenditele ning võimalus toota ja müüa oma elektrit ise. Samuti sisaldab pakett meetmeid, mille eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid tarbijaid.
Euroopa Komisjoni kliimameetmete ja energiapoliitika voliniku Miguel Arias Cañete sõnul loovad tänased ettepanekud tugeva turunõudluse uute tehnoloogiate järele ning õiged tingimused investoritele, suurendavad tarbijate mõjuvõimu, panevad energiaturu paremini toimima ning aitavad saavutada ELi kliimaeesmärke. „Ma olen eriti uhke siduva 30%-lise energiatõhususe eesmärgi üle, kuna see vähendab meie sõltuvust energiaimpordist, loob uusi töökohti ning vähendab veelgi heitkoguseid. Euroopa on puhta energeetika revolutsiooni lävel,“ märkis Cañete.
Komisjoni puhta energeetika ettepanekutega püütakse näidata, et puhtale energeetikale üleminek on tuleviku kasvusektor, kus liigub raha. Kui tänase paketi abil suudetakse alates 2021. aastast teha igal aastal kuni 177 miljardit eurot avaliku ja erasektori investeeringuid, on järgmise kümne aasta jooksul võimalik kasvatada SKPd kuni 1% ja luua 900 000 uut töökohta.
Komisjoni esitatud seadusandlikud ettepanekud hõlmavad energiatõhusust, taastuvenergiat, elektrituru ülesehitust, elektrienergia varustuskindlust ja energialiidu juhtimise eeskirju. Lisaks pakub komisjon välja uusi ideid seoses ökodisaini tulevikuga.
Samuti sisaldab pakett meetmeid puhta energeetika alase innovatsiooni kiirendamiseks, Euroopa hoonete renoveerimiseks, avaliku ja erasektori investeeringute soodustamiseks, ELi ettevõtete konkurentsivõime edendamiseks ning puhtale energeetikale ülemineku sotsiaalse mõju leevendamiseks. 
Lisateave
Kõik dokumendid, mis kuuluvad puhta energeetika paketti
 
Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis