Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon kavandab äriühingute õiglasemat ja sihipärasemat maksustamist Euroopa Liidus

17.06.2015

Euroopa Komisjon tutvustas täna tegevuskava, millega soovitakse põhjalikult reformida ettevõtete maksustamist Euroopa Liidus.

Kavaga võideldakse maksustamise vältimise vastu, tagatakse kestlikud tulud ja tugevdatakse ühtset turgu ettevõtete jaoks. Üheskoos peaksid need meetmed ELis märkimisväärselt parandama äriühingute maksukeskkonda, muutes selle õiglasemaks ja majanduskasvu paremini soodustavaks.

Euroopa Komisjon tutvustas täna tegevuskava, millega soovitakse põhjalikult reformida ettevõtete maksustamist Euroopa Liidus. Kavaga võideldakse maksustamise vältimise vastu, tagatakse kestlikud tulud ja tugevdatakse ühtset turgu ettevõtete jaoks. Üheskoos peaksid need meetmed ELis märkimisväärselt parandama äriühingute maksukeskkonda, muutes selle õiglasemaks ja majanduskasvu paremini soodustavaks.

„Täna esitasime ambitsioonika, kuid realistliku kava, et tagada Euroopa Liidus õiglasem ja majanduskasvu soosivam maksustamine. See toetub põhimõttele, et kõik ettevõtted – nii suured kui ka väikesed, nii kohalikud kui ka ülemaailmsed – peavad maksma makse seal, kus tegelik majandustegevus toimub ja kus nende kasum on reaalselt teenitud,” ütles Euroopa Komisjoni euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutav asepresident Valdis Dombrovskis.

Peamised meetmed hõlmavad strateegiat, mille põhjal alustatakse uuesti tööd äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kasutusele võtmiseks, ja raamistikku, millega tagada tõhus maksustamine kohas, kus kasumit saadakse. Komisjon avaldab ka koostööd mittetegevate kolmandate riikide maksujurisdiktsioonide nimekirja ning käivitab avaliku konsultatsiooni, et hinnata, millist maksualast teavet peaksid äriühingud avalikustama.

Äriühingute maksustamise eeskirjad Euroopa Liidus ei astu praegu ühes taktis kaasaegse majandusega. Mõned ettevõtjad kasutavad ära koordineerimata riiklikke meetmeid, et vältida maksustamist ELis. See tähendab liikmesriikide jaoks märkimisväärset tulude vähenemist, suuremat maksukoormust kodanikele ja konkurentsimoonutusi ettevõtjate jaoks, kes maksavad oma osa.

Selle olukorra parandamiseks on täna tutvustatavas tegevuskavas sätestatud ELi uus lähenemisviis äriühingute õiglaseks ja tõhusaks maksustamiseks. Selleks rakendatakse mitmeid lühi- ja pikaajalisi algatusi. Need tuginevad meetmetele, mis kehtestati maksustamise läbipaistvust käsitleva õigusaktide paketiga, mille komisjon esitas märtsis. Uues tegevuskavas sätestatud meetmetes järgitakse ka OECD käimasolevat tööd maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise vastu.

Täiendav teave:
Avalik konsultatsioon algab 17. juunil 2015 ja lõpeb 9. septembril 2015.
Avaliku konsultatsiooniga saab tutvuda siin.


Allikas: 
Euroopa Komisjoni Esindus Eestis