Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon kaebab Eesti kohtusse teadlaskonna tähtajaliste töölepingute pärast

28.05.2015

Euroopa Komisjon kaebab Eesti Euroopa Liidu Kohtusse, kuna akadeemilises sektoris ehk ülikoolides kasutatakse järjestikusi tähtajalisi lepinguid. Põhjuseks tuuakse asjaolu, et selline töölepingute kasutamine ei taga piisavat kaitset töölepingutest tuleneva väärkohtlemise eest.

Ülikoolides on pikk suvevaheaeg. Eestis lõpeb akadeemiline aasta juuni esimesel poolel ja algab septembris, mis tähendab, et tähtajalise lepinguga saavad ülikoolid palgata õppejõude akadeemiliseks õppeaastaks ja suvel nende tööleping katkeb. See ei taga piisavat kaitset järjestikustest tähtajalistest töölepingutest tuleneva väärkohtlemise eest.

Eesti õiguse kohaselt võib tähtajaline töösuhe kesta järjest kuni viis aastat. Pärast selle tähtaja möödumist muutub tähtajaline tööleping tähtajatuks. See ajapiirang kehtib aga üksnes juhul, kui ühe tähtajalise lepingu lõppemise ja järgmise sõlmimise vahele jääb vähem kui kaks kuud.

Loe edasi: novaator.err.ee