Esita küsimus elik@nlib.ee

Euroopa Komisjon annab tõuke idufirmade kasvuks

23.11.2016

Euroopa Komisjoni uue idufirmade asutamist ja laiendamist toetava algatuse eesmärk on anda Euroopa arvukatele innovatiivsetele ettevõtetele parimad võimalused areneda edasi maailma juhtivateks äriühinguteks. Algatusse koondatakse kõik võimalused, mida EL juba praegu pakub, ning lisaks keskendustakse riskikapitaliinvesteeringutele, maksejõuetusõigusele ja maksustamisele.    

Euroopas ei ole puudust uuenduslikest ideedest ja ettevõtlusvaimust, aga paljud uued äriühingud ei ela esimesi kriitilisi aastaid üle või nende asutajad proovivad oma õnne väljaspool Euroopat, selle asemel et kasutada ära Euroopa Liidu 500-miljonilist kliendibaasi.

Idufirmad ei kasuta praegu täielikult ära ühtse turu pakutavaid võimalusi. Äriühingu asutamine ja selle tegevuse laiendamine peab Euroopas lihtsamaks muutuma. Euroopast peab saama esimene valik nende jaoks, kes soovivad realiseerida suurepäraseid äriideid, millest kasvavad välja edukad ettevõtted,“ märkis Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde volinik Elżbieta Bieńkowska.

Algatus ühendab mitmesuguseid olemasolevaid ja uusi meetmeid, et luua ühtsem raamistik, mis võimaldab idufirmadel kasvada ja tegutseda kogu Euroopas. Selleks, et tagada parem juurdepääs rahastamisallikatele, asutavad Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimispank üleeuroopalise riskikapitali fondifondi. Euroopa Liit teeb fondi alusinvesteeringud, mille maht on kuni 400 miljonit eurot, ning fondivalitsejad peavad hankima vähemalt kolm korda rohkem vahendeid erasektori allikatest, tagades riskikapitali rahastamiseks vähemalt 1,6 miljardit eurot. Fondi asutamisega täiendatakse juba olemas olevaid rahastamisvahendeid, nagu Euroopa Strateegiliste Investeeringute Fond (EFSI), Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm COSME ja ELi teadusuuringute ja innovatsiooni rahastamise programm „Horisont 2020“.

Samuti soovib komisjon soodustada ettevõtjatele uue võimaluse andmist. Selleks on komisjon esitanud maksejõuetust käsitleva seadusandliku ettepaneku, millega võimaldatakse finantsraskustesse sattunud ettevõtetel oma tegevust juba varases etapis ümber korraldada, et vältida pankrotti ja töötajate koondamist. Samuti antakse selle alusel ausatele ettevõtjatele kergemini uus võimalus, vabastades nad kuni kolme aasta pärast täielikult võlgadest.

Komisjon töötab välja ka võimalused maksustamise lihtsustamiseks. Ta esitas hiljuti ettepaneku äriühingu tulumaksu ühtse konsolideeritud maksubaasi kohta. Selles tehakse ettepanek toetada väikeseid ja innovatiivseid ettevõtteid, kes soovivad oma äritegevust piiri taha laiendada. Samuti on kavas lihtsustada ELi käibemaksusüsteemi.

Algatuses rõhutatakse ka vajadust aidata firmadel toime tulla regulatiivsete nõuetega, parandada innovatsiooni toetamist programmi „Horisont 2020“ reformimise kaudu ning soodustada selliste nn ökosüsteemide kujundamist, milles idufirmad saaks sõlmida sidemeid võimalike partnerite, näiteks investorite, äripartnerite, ülikoolide ja uurimiskeskustega.

Lisateave

Teabeleht: Idufirmade juurdepääs rahastamisallikatele – ELi rahastamisvahendid ja riskikapitaliinvesteeringud

Teabeleht: Toetav intellektuaalomandiõiguse raamistik VKEde ja idufirmade jaoks

Teabeleht: Varajane restruktureerimine ja ettevõtjatele uue võimaluse andmine

Idufirmade ja kasvufirmade algatus

Komisjoni talituste töödokument: Intellektuaalomandi õiguste kasutamine VKEdes innovatsiooni ja majanduskasvu huvides

Idufirmasid käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemused

Kasvufirmade manifest (Scaleup Manifesto)

Pressiteate täistekst

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis